STÖ’ler için Hesap Verilebilirlik, Meşruluk ve Şeffaflık

STÖ’ler için Hesap Verilebilirlik, Meşruluk ve Şeffaflık

Transparency and Accountability