Exchange Initiative

What is Exchange Initiative?

Civic Space is initiating a new tool to enhance dialogue further, collaboration and peer-to-¬peer learning with a view to strengthening civil society capacity in Cyprus. The Civic Space Exchange Initiative aims to bring two CSO/initiatives from the northern part of Cyprus and the Republic of Cyprus, to work in partnership on a chosen capacity building area determined by their particular organisational needs. Each partnership will be matched with a mentor specialised in the chosen area to provide further support and enable Civic Space to support and facilitate the learning process of participating CSOs. The exchange process will not only provide a variety of good practices and tools to the civil society in general, but it will also enhance inter communal cooperation.

How can you make use of it?

Sivil Alan, Değişim İnisiyatifi için yılda bir defa başvuru çağrısı açmayı planlamaktadır. Her dönemde biri Kıbrıs’ın kuzey kesiminden diğeri Kıbrıs Cumhuriyeti’nden olmak üzere 2 STÖ’den oluşan ortaklıklar başvuruda bulunabilecektir. Her dönem 3-4 ortaklık, diğer bir deyişle 6-8 STÖ seçilerek desteklenecektir. Seçimler, başvuru çağrısında topluma açık biçimde duyurulacak kriterler doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Hâlihazırda ortağı olmayan STÖ’ler Sivil Alan destek masasından ortaklıklar konusunda destek alabilecektir. 

The Exchange Initiative will aim to strengthen one capacity area of the partner CSOs (e.g., fundraising, working with volunteers, advocacy, organisational governance, communication and outreach, strategic planning). Thereby, the applying partnership will be required to identify clearly on which capacity topic they plan to be jointly working on. Each cycle will last for 5 months, during which the selected partnership will be provided a mentor. In addition to the mentor, the partnership will be supported by Civic Space help desk and the trainings.  

Her dönemin sonuna gelindiğinde, destek sağlanan ortaklıklardan üzerine odaklandıkları kapasite alanında bir araç, yöntem ve/veya süreç geliştirmiş olmaları beklenecektir. Sivil Alan, ilk dönemin sona ermesinin ardından bu tür bir programa olan ihtiyacı, faydalarını, programın etkinliğini ve talebi değerlendirecek ve yapılan değerlendirmenin olumlu olması halinde Değişim İnisiyatifi’nin ikinci dönemi başlatılacaktır. 

The tools mentioned could be diverse, based on the needs and topic of their choice, but can include tools/methods such as training curriculums, memorandum of understanding documents, do-it-yourself guidelines, strategy documents, manuals, films, etc.

How does Civic Space exchange initiative work?

At the beginning and at the end of each cycle, the 3 partnerships (6 CSOs) will come together in a launch event to create a peer learning and networking environment. In between these meetings, each partnership will decide their work rhythm and workflow by themselves, supported by their mentors and in constant communication with the Civic Space team. Civic Space, supported by senior NKEs, will receive regular oral and written reports from the mentors and the partnerships in the form of virtual and/or physical meetings during the process. 

Following the launch event, the partnerships will be provided with a mentor experienced on their work topic. Once matched, each partnership and their appointed mentor will begin their meetings and engagement in accordance with the procedure, form, and time frames they decide. The mentoring support is limited to a maximum time frame of 5 months and involves 8 to 10 hours of mentoring support per month. The mentor and the partnership will jointly decide how, when, where, and with whom the support will be scheduled.

Belirleyecekleri konu başlığında her bir ortaklığa sağlanacak mentorluk desteğine ek olarak Sivil Alan, ortaklığın olası ihtiyaçlarına cevaben diğer kapasite konularında da destek masası yardımı sunacaktır. Destek masası yardımı Sivil Alan tarafından sadece Değişim İnisiyatifi süresince değil, Mayıs 2023’e kadar örgütlerin ihtiyaç duymaları halinde talebe bağlı biçimde sağlanmaya devam edecektir.

What benefits are provided by Civic Space exchange initiative?

The Exchange Initiative will provide the following benefits to the selected partnerships:

 • Mentoring support on the capacity building topic they will select;
 • Help desk support on other capacity building topics when/if required;
 • Priority in Civic Space trainings and other events;
 • Venue, transportation and catering costs for meetings.

Ortaklıkların amaçlarını gerçekleştirmek ya da güçlendirmek için bütçe desteğine ihtiyaç duymaları halinde, Sivil Büyü desteği almaya teşvik edilecek ve bu yönde desteklenecektir. Ortaklıklar, Kıbrıs’ta gerçekleştirecekleri ortak çalışmalar için B kategorisinde (4,000 Euro’ya kadar), bir AB Üye Devleti ile bilgi alışverişi ya da çalışma ziyareti gerçekleştirmek amacıyla ise D kategorisinde (10,000 Euro’ya kadar) destek talep edebileceklerdir. Seçilen değişim inisiyatifi faydalanıcılarına Sivil Büyü uygunluk değerlendirme sürecinde öncelik tanınacaktır.

Which capacity areas are covered by the exchange initiative?

Exchange initiative partnerships can jointly work on one of the following capacity strengthening topics. Please contact us if you wish to work on an area that is not listed below.

 • Advocacy
 • Dialogue, Conflict Management
 • External Communication / Outreach
 • Event Organization
 • Financial Management
 • Fundraising
 • Internal Communications and Organizational Management
 • Monitoring and Evaluation
 • Networking / Partnerships
 • Organizational Information Management
 • Project Design, Drafting and Management
 • Risk Analysis and Planning
 • Social Media Management
 • Strategic Planning
 • Working with Volunteers

Who is eligible for Civic Space exchange initiative?

Biri Kıbrıs’ın kuzey kesiminden diğeri Kıbrıs Cumhuriyeti’nden olmak üzere 2 STÖ’den oluşan ortaklıklar değişim inisiyatifine başvurabilir. Her bir ortak, aşağıdaki uygunluk kriterlerini yerine getirmelidir:

 • Kıbrıs’ta toplum yararına çalışan tescilli (Örn. dernekler, vakıflar, kâr amacı gütmeyen şirketler) veya tescil edilmemiş bir yurttaş inisiyatifi olarak faaliyet göstermek;
 • Having at least 5 active members;
 • Committing at least 2 participants for continuous involvement in the exchange initiative process;
 • Committing to work with their partner on a capacity building topic and to jointly develop a tool/method/process/resource at the end of the process;
 • Mentorluk süreci boyunca Kıbrıs’ta bulunmak;
 • The decision-making mechanism and/or the whole team of the organization or initiative having the motivation, time, and capacity for capacity strengthening in the chosen issue area.