Communication Support

What is Communication Support?

The public and CSOs across Cyprus can all benefit from the various communication activities under the Civic Space project. 

By implementing communication activities, Civic Space aims to achieve the following: 

Further increase the visibility of Civic Space and EU support to civil society by improving outreach and public engagement.

Foster visibility of CSOs' activities and outputs and increase their engagement with the community and other CSOs.

Increase CSOs' communication capacity directly by guiding them on how to create their communication strategies.

What have we done so far?

  • 2016-2019 yılları arasında düzenlenen 4 Açık Kapı Festivali (AKF) ile STÖ’lerin görünürlüğü desteklendi. Her festivale 37 ila 72 arasında STÖ katıldı. Düzenlenen 4 Açık Kapı Festivaline toplamda 238 STÖ katıldı ve 350’den fazla faaliyet gerçekleştirildi. STÖ’leri tanıtmak amacıyla Açık Kapı Festivallerinde 19 video/film hazırlandı. Lefkoşa/Nicosia, Mağusa/Famagusta, Lefke/Lefka, Mehmetçik/Galateia ve İskele’de/Trikomo STÖ’lere özel Fuarlar düzenlendi. 
  • Promotion of the rights-based approach through many videos/films production (see Civic space YouTube channel). 
  • AB’nin Sivil Topluma verdiği desteği görünür kılmak amacıyla sosyal medya geniş çaplı kullanıldı (Facebook, Instagram, YouTube) 
  • www.civicspace.eu website created. 
  • Medyayla birlikte yapılan çalışmalar: STÖ’lerin radyo, televizyon ve yazılı basın organlarındaki görünürlüğünün artırılması. Proje tarafından üretilen çeşitli videoların yayınlanması amacıyla TV kanalları ile işbirliğinin yapılması. BRT, AB tarafından desteklenen STÖ’ler hakkında 8 belgesel hazırlamıştır.
  • Özel sektörle birlikte yapılan çalışmalar: yenilikçi kaynak geliştirme yöntemlerinin (örneğin kitle fonlamasının) desteklenmesi; STÖ’lere yönelik kaynak geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi; çalıştaylar ve eğitimler düzenleyerek Kurumsal Sosyal Sorumluluk kültürünün teşvik edilmesi.
  • Gençlerle birlikte yapılan çalışmalar: Gençler (18 yaşından küçükler de dahil) Sivil Büyü programından destek alabilirler; gençlerle ve/veya gençlikle ilgili sorunları ele alan STÖ’lere desteğin sağlanması; STÖ’leri ve üniversite öğrencilerini STÖ’lerin yükseköğretim kariyer fuarlarına katılımını kolaylaştırarak ve STÖ’lerde staj ve gönüllülük fırsatları yaratarak bir araya getirilmesi.
  • Trainings on social media, digital activism, digital campaigns, and digital tools and post-training tailor made coaching sessions upon request.

Upcoming events

Sivil Alan, AB’nin sivil topluma sağladığı fonları daha görünür kılmak ve STÖ’lerin demokratik değişimlerin yaşanmasında ve güven artırıcı önlemlerde oynadıkları rolü teşvik etmek amacıyla Projenin yeni aşamasına yönelik (2021-2023) bir iletişim stratejisi geliştirmektedir. İletişim stratejisi, projenin görünürlüğünü ve hesap verebilirliğini artırmanın yanı sıra STÖ’lerin faaliyetleri, başarıları, rolleri ve demokratik sürece katılımları hakkında kamuoyuna bilgi vermek amacıyla geliştirilmektedir. 

Kıbrıs genelindeki STÖ’ler, kamu organları, medya, özel sektör ve gençler, Kıbrıs’ta hak temelli bir kültürün geliştirilmesi ve sivil toplum çalışmalarının görünürlüğünün artırılması amacıyla iletişim bileşeninin hedef grupları arasında yer alacaklardır. 

For upcoming events you can check our Events page

Campaigns

During the implementation of the project, Civic Space will develop specific communication strategies on some key issues to ensure outreach of specific project activities and components to specific target audiences. These specific communication strategies will be updated during the project implementation.

Sosyal medyada yılda birkaç kez (2-4) konuyla ilgili açıklayıcı bilgiler içeren video serileri ile birlikte iletişim kampanyaları düzenlenecektir. Sivil Büyü programı kapsamında desteklenen STÖ’lerin yürüttüğü kampanyalar da paylaşılacaktır. Söz konusu kampanyaları Sivil Alan’ın sosyal medya kanallarından projenin uygulama süresi boyunca takip edebilirsiniz.

DIY (Do it Yourself) tools and methods

Useful and easy-to-follow self-learning materials, namely DIY guides, will be prepared. DIY guide methods such as mainstreaming guides will ensure ongoing utilization and decrease the tailor-made demand while serving for the sustainability of capacity building support after the end of the Project.

Bu araçlar, STÖ’lerin ve aktivistlerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek ve hazırlanacaktır.

Because the needs are constantly changing surveys will be made from time to time to identify current needs.

In addition, sectoral research and feedback from training sessions will play a key role in determining the need. 

You can download all the DIY tools at the library