Değişim İnisiyatifi

Değişim İnisiyatifi Nedir?

Sivil Alan, Kıbrıs’ta sivil toplumun güçlendirilmesi için diyalog, iş birliği ve akranlar arası­ öğrenmeyi daha da geliştirecek yeni bir aracı hayata geçiriyor. Sivil Alan Değişim İnisiyatifi, Kıbrıs’ın kuzey kesiminden ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nden iki STÖ’yü/inisiyatifi kendi örgütsel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen bir kapasite geliştirme başlığı üzerinde ortak bir çalışma yapmak amacıyla bir araya getirmeyi hedefliyor. Seçilen alanda uzman bir mentor, oluşturulan her ortaklığa eşlik ederek ilave destek sağlayacak ve böylece Sivil Alan, programa katılan STÖ’lerin öğrenme süreçlerini destekleyip kolaylaştırabilecektir. Değişim İnisiyatifi süreci, sivil topluma iyi uygulama örnekleri sunmanın ve bir dizi araç sağlamanın yanı sıra toplumlar arasındaki iş birliğini de geliştirecektir.

Programdan nasıl faydalanabilirsiniz?

Sivil Alan, Değişim İnisiyatifi için yılda bir defa başvuru çağrısı açmayı planlamaktadır. Her dönemde biri Kıbrıs’ın kuzey kesiminden diğeri Kıbrıs Cumhuriyeti’nden olmak üzere 2 STÖ’den oluşan ortaklıklar başvuruda bulunabilecektir. Her dönem 3-4 ortaklık, diğer bir deyişle 6-8 STÖ seçilerek desteklenecektir. Seçimler, başvuru çağrısında topluma açık biçimde duyurulacak kriterler doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Hâlihazırda ortağı olmayan STÖ’ler Sivil Alan destek masasından ortaklıklar konusunda destek alabilecektir. 

Değişim İnisiyatifi, ortaklıkta yer alan STÖ’leri bir kapasite alanında güçlendirmeye odaklanacaktır (örn. kaynak geliştirme, gönüllülerle çalışma, savunuculuk, örgütsel yönetişim, iletişim ve sosyal yardım, stratejik planlama). Dolayısıyla, başvuruda bulunan ortaklığın hangi kapasite alanı üzerinde ortaklaşa çalışmayı planladığını net olarak ifade etmesi gerekecektir. Her dönem 5 ay sürecektir ve bu süre boyunca seçilen ortaklıklara bir mentor sağlanacaktır. Mentor desteğine ek olarak, ortaklıklar Sivil Alan destek masası ve eğitimleri ile de desteklenecektir.  

Her dönemin sonuna gelindiğinde, destek sağlanan ortaklıklardan üzerine odaklandıkları kapasite alanında bir araç, yöntem ve/veya süreç geliştirmiş olmaları beklenecektir. Sivil Alan, ilk dönemin sona ermesinin ardından bu tür bir programa olan ihtiyacı, faydalarını, programın etkinliğini ve talebi değerlendirecek ve yapılan değerlendirmenin olumlu olması halinde Değişim İnisiyatifi’nin ikinci dönemi başlatılacaktır. 

Söz konusu çıktılar, ihtiyaçlara ve tercih edilen konulara göre çeşitlilik arz edebilir ve eğitim müfredatları, uzlaşı/mutabakat belgeleri, kendi-kendine-yap rehberleri, strateji belgeleri, kitapçıklar, filmler vb. gibi araçları/yöntemleri içerebilir.

Sivil Alan Değişim İnisiyatifi Nasıl İşleyecek?

Her dönemin başında ve sonunda, programda yer alan 3 ortaklık (6 STÖ) akran öğrenim ve ağ kurma ortamı oluşturma amaçlı bir açılış toplantısında bir araya gelecektir. Bu iki toplantı arasında, her bir ortaklık çalışma temposuna ve iş akışına kendisi karar verecek, mentorlar tarafından desteklenecek ve Sivil Alan ekibiyle sürekli iletişim halinde olacaktır. Süreç boyunca Sivil Alan, kısa dönemli uzmanların da desteğiyle mentorler ve ortaklıklardan sanal ve/veya fiziksel toplantılar şeklinde düzenli sözlü ve yazılı raporlar alacaktır. 

Açılış toplantısının ardından, ortaklıklara çalışma konularında destek olmak üzere deneyimli bir mentor görevlendirilecektir. Eşleştirmeden sonra, her bir ortaklık ve görevlendirilen mentorlar belirleyecekleri prosedür, format ve zaman çizelgesi çerçevesinde toplantı ve çalışmalarına başlayacaktır. Mentorluk desteği, en fazla 5 ay sürecek olan ve ayda 8 ila 10 saatlik mentorluk desteğini kapsayacaktır. Desteğin nasıl, ne zaman, nerede ve kiminle sağlanacağına mentor ve ortaklar birlikte karar verecektir.

Belirleyecekleri konu başlığında her bir ortaklığa sağlanacak mentorluk desteğine ek olarak Sivil Alan, ortaklığın olası ihtiyaçlarına cevaben diğer kapasite konularında da destek masası yardımı sunacaktır. Destek masası yardımı Sivil Alan tarafından sadece Değişim İnisiyatifi süresince değil, Mayıs 2023’e kadar örgütlerin ihtiyaç duymaları halinde talebe bağlı biçimde sağlanmaya devam edecektir.

Sivil Alan Değişim İnisiyatifi Hangi Destekleri Sağlar?

Değişim İnisiyatifi, başvuranların içinde seçilecek ortaklıklara aşağıdaki destekleri sağlayacaktır:

 • Seçecekleri kapasite geliştirme alanında mentorluk desteği;
 • Talep olması halinde diğer kapasite geliştirme alanlarında destek masası yardımı;
 • Sivil Alan eğitimlerinde ve diğer etkinliklerde öncelik;
 • Toplantılar için mekân, ulaşım ve izaz ikram masraflarının karşılanması.

Ortaklıkların amaçlarını gerçekleştirmek ya da güçlendirmek için bütçe desteğine ihtiyaç duymaları halinde, Sivil Büyü desteği almaya teşvik edilecek ve bu yönde desteklenecektir. Ortaklıklar, Kıbrıs’ta gerçekleştirecekleri ortak çalışmalar için B kategorisinde (4,000 Euro’ya kadar), bir AB Üye Devleti ile bilgi alışverişi ya da çalışma ziyareti gerçekleştirmek amacıyla ise D kategorisinde (10,000 Euro’ya kadar) destek talep edebileceklerdir. Seçilen değişim inisiyatifi faydalanıcılarına Sivil Büyü uygunluk değerlendirme sürecinde öncelik tanınacaktır.

Değişim İnisiyatifi Hangi Kapasite Alanlarını Kapsar?

Değişim inisiyatifi ortaklıkları, aşağıdaki kapasite güçlendirme başlıklarından biri üzerinde ortak çalışma yürütebilir. Çalışmak istediğiniz alan aşağıda yer almıyorsa lütfen bizimle temasa geçin.

 • Savunuculuk
 • Diyalog, Çatışma Yönetimi
 • Örgüt Dışı İletişim Erişim (Outreach)
 • Etkinlik Organizasyonu
 • Finansal Yönetim
 • Kaynak Geliştirme
 • Örgüt İçi İletişim ve Örgütsel Yönetim
 • İzleme ve Değerlendirme
 • Ağ kurma / Ortaklıklar
 • Kurumsal Bilgi Yönetimi
 • Proje Tasarımı, Hazırlama ve Yönetimi
 • Risk Analizi ve Planlama
 • Sosyal Medya Yönetimi
 • Stratejik Planlama
 • Gönüllülerle Çalışma
Sivil Alan Değişim İnisiyatifine Kimler Başvurabilir?

Biri Kıbrıs’ın kuzey kesiminden diğeri Kıbrıs Cumhuriyeti’nden olmak üzere 2 STÖ’den oluşan ortaklıklar değişim inisiyatifine başvurabilir. Her bir ortak, aşağıdaki uygunluk kriterlerini yerine getirmelidir:

 • Kıbrıs’ta toplum yararına çalışan tescilli (Örn. dernekler, vakıflar, kâr amacı gütmeyen şirketler) veya tescil edilmemiş bir yurttaş inisiyatifi olarak faaliyet göstermek;
 • En az 5 aktif üyeye sahip olmak;
 • En azından 2 katılımcıyı değişim inisiyatifi sürecinde devamlı olarak yer almak üzere görevlendirmek;
 • Ortağıyla beraber bir kapasite geliştirme konusu üzerinde çalışma ve sürecin sonunda ortak bir araç/yöntem/süreç/kaynak geliştirme taahhüdünde bulunmak;
 • Mentorluk süreci boyunca Kıbrıs’ta bulunmak;
 • Karar verme mekanizması ve/veya kuruluş ya da girişimin tüm ekibinin seçilen konu başlığında yapılacak kapasite güçlendirme çalışması için gerekli motivasyon, zaman ve kapasiteye sahip olmak.