İletişim Desteği

İletişim Desteği Nedir?

Kıbrıs genelinde bütün toplum ve STÖ’ler Sivil Alan projesi kapsamında yürütülen çeşitli iletişim faaliyetlerinden yararlanabilecektir. 

Sivil Alan, iletişim faaliyetleri uygulayarak aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır: 

Sivil Alan’ın ve AB’nin sivil topluma verdiği desteğin görünürlüğünün topluma erişimin artırılması ve toplumun sağladığı katılımın geliştirilmesi yoluyla daha da artırılması

STÖ faaliyetlerinin ve elde ettikleri sonuçların görünürlüğünün artırılması ve STÖ’lerin toplumla ve diğer STÖ’lerle olan etkileşimlerinin artırılması.

STÖ’lere iletişim stratejilerini nasıl oluşturacakları konusunda rehberlik sağlayarak iletişim kapasitelerinin doğrudan artırılması.

Şimdiye kadar neler yaptık?
  • 2016-2019 yılları arasında düzenlenen 4 Açık Kapı Festivali (AKF) ile STÖ’lerin görünürlüğü desteklendi. Her festivale 37 ila 72 arasında STÖ katıldı. Düzenlenen 4 Açık Kapı Festivaline toplamda 238 STÖ katıldı ve 350’den fazla faaliyet gerçekleştirildi. STÖ’leri tanıtmak amacıyla Açık Kapı Festivallerinde 19 video/film hazırlandı. Lefkoşa/Nicosia, Mağusa/Famagusta, Lefke/Lefka, Mehmetçik/Galateia ve İskele’de/Trikomo STÖ’lere özel Fuarlar düzenlendi. 
  • Çok sayıda video/film prodüksiyonu hazırlanarak hak temelli yaklaşım desteklendi (bkz. Sivil Alan YouTube kanalı). 
  • AB’nin Sivil Topluma verdiği desteği görünür kılmak amacıyla sosyal medya geniş çaplı kullanıldı (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, X) 
  • www.civicspace.eu web sitesi oluşturuldu. 
  • Medyayla birlikte yapılan çalışmalar: STÖ’lerin radyo, televizyon ve yazılı basın organlarındaki görünürlüğünün artırılması. Proje tarafından üretilen çeşitli videoların yayınlanması amacıyla TV kanalları ile işbirliğinin yapılması. BRT, AB tarafından desteklenen STÖ’ler hakkında 8 belgesel hazırlamıştır.
  • Özel sektörle birlikte yapılan çalışmalar: yenilikçi kaynak geliştirme yöntemlerinin (örneğin kitle fonlamasının) desteklenmesi; STÖ’lere yönelik kaynak geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi; çalıştaylar ve eğitimler düzenleyerek Kurumsal Sosyal Sorumluluk kültürünün teşvik edilmesi.
  • Gençlerle birlikte yapılan çalışmalar: Gençler (18 yaşından küçükler de dahil) Sivil Büyü programından destek alabilirler; gençlerle ve/veya gençlikle ilgili sorunları ele alan STÖ’lere desteğin sağlanması; STÖ’leri ve üniversite öğrencilerini STÖ’lerin yükseköğretim kariyer fuarlarına katılımını kolaylaştırarak ve STÖ’lerde staj ve gönüllülük fırsatları yaratarak bir araya getirilmesi.
  • Sosyal medya, dijital aktivizm, dijital kampanyalar ve dijital araçlar üzerine eğitimlerin düzenlenmesi ve talep üzerinde eğitim sonrasında kişiye özel koçluk seanslarının düzenlenmesi.
Yaklaşan etkinlikler

Sivil Alan, AB’nin sivil topluma sağladığı fonları daha görünür kılmak ve STÖ’lerin demokratik değişimlerin yaşanmasında ve güven artırıcı önlemlerde oynadıkları rolü teşvik etmek amacıyla Projenin yeni aşamasına yönelik (2023-2025) bir iletişim stratejisi geliştirmektedir. İletişim stratejisi, projenin görünürlüğünü ve hesap verebilirliğini artırmanın yanı sıra STÖ’lerin faaliyetleri, başarıları, rolleri ve demokratik sürece katılımları hakkında kamuoyuna bilgi vermek amacıyla geliştirilmektedir. 

Kıbrıs genelindeki STÖ’ler, kamu organları, medya, özel sektör ve gençler, Kıbrıs’ta hak temelli bir kültürün geliştirilmesi ve sivil toplum çalışmalarının görünürlüğünün artırılması amacıyla iletişim bileşeninin hedef grupları arasında yer alacaklardır. 

Kampanyalar

Sivil Alan, belirli alanlardaki proje etkinliklerinin ve proje bileşenlerinin belirli hedef kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla, projenin uygulanması sırasında kilit öneme sahip bazı konularda özel iletişim stratejileri geliştirecektir. Bu özel iletişim stratejileri proje uygulaması sırasında güncellenecektir.

Sosyal medyada yılda birkaç kez (2-4) konuyla ilgili açıklayıcı bilgiler içeren video serileri ile birlikte iletişim kampanyaları düzenlenecektir. Sivil Büyü programı kapsamında desteklenen STÖ’lerin yürüttüğü kampanyalar da paylaşılacaktır. Söz konusu kampanyaları Sivil Alan’ın sosyal medya kanallarından projenin uygulama süresi boyunca takip edebilirsiniz.
Kendin yap araçları ve yöntemleri

Kullanışlı ve takip etmesi kolay kendi kendine öğrenme materyalleri, diğer bir deyişle, kendin yap rehberleri hazırlanacaktır. Ana akımlaştırma rehberleri gibi kendin yap yöntemi rehberleri, bir yandan kapasite geliştirme desteğinin Proje sona erdikten sonraki sürdürülebilirliğine hizmet ederken, diğer yandan sürekli kullanımı sağlayacak ve kişiye özel talebi azaltacaktır.

Bu araçlar, STÖ’lerin ve aktivistlerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek ve hazırlanacaktır.

İhtiyaçlar sürekli değiştiğinden, mevcut ihtiyaçları belirlemek için zaman zaman anketler yapılacaktır.

Ayrıca, sektör bazlı araştırmalardan ve eğitimlerden alınan geri bildirimler de ihtiyacın belirlenmesinde kilit rol oynayacaktır. 

Tüm Kendin Yap araçlarını kütüphaneden indirebilirsiniz.