Επικοινωνιακή υποστήριξη

Τι είναι Επικοινωνία Στήριξης

Το κοινό και οι ΟΚΠ σε ολόκληρη την Κύπρο μπορούν να επωφεληθούν από τις διάφορες δραστηριότητες επικοινωνίας στο πλαίσιο του έργου Civic Space. 

Με την υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, το Civic Space έχει ως στόχο να επιτύχει τα εξής: 

Περαιτέρω αύξηση της προβολής του Civic Space και της στήριξης της ΕΕ προς την κοινωνία των πολιτών μέσω της βελτίωσης της προβολής του προς το κοινό και της συμμετοχής του κοινού.

Προώθηση της προβολής των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων των ΟΚΠ και αύξηση της συνεργασίας τους με την κοινότητα και άλλες ΟΚΠ.

Αύξηση της επικοινωνιακής ικανότητας των ΟΚΠ, καθοδηγώντας τις σχετικά με τον τρόπο χάραξης των επικοινωνιακών στρατηγικών τους.

Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα;

  • Η προβολή των ΟΚΠ προωθήθηκε μέσω 4 Φεστιβάλ Ανοικτής Πόρτας (ΦΑΠ) (Open Door Festivals) που διοργανώθηκαν την περίοδο 2016-2019. 37 έως 72 ΟΚΠ συμμετείχαν σε κάθε φεστιβάλ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 238 ΟΚΠ συμμετείχαν σε 4 ΦΑΠ και πραγματοποίησαν πάνω από 350 δραστηριότητες. 19 βίντεο/ταινίες δημιουργήθηκαν από τα ΦΑΠ για την προώθηση των ΟΚΠ. Οργανώθηκαν ειδικές Εκθέσεις των ΟΚΠ στη Λευκωσία, την Αμμόχωστο, τη Λεύκα, τη Γαλάτεια και το Τρίκωμο. 
  • Προώθηση της προσέγγισης με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της παραγωγής πολλών βίντεο/ταινιών (βλ. Civic Space YouTube channel). 
  • Μεγάλη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, YouTube) για να καταστεί ορατή η στήριξη της ΕΕ προς την Κοινωνία των Πολιτών. 
  • www.civicspace.eu Δημιουργήθηκε ο δικτυακός τόπος www.civicspace.eu 
  • Συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης: προώθηση της προβολής των ΟΚΠ στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τα έντυπα μέσα ενημέρωσης. Συνεργασίες με τηλεοπτικά κανάλια για τη μετάδοση διαφόρων βίντεο που παράγονται από το έργο. Η BRT δημιούργησε 8 ντοκιμαντέρ για τις ΟΚΠ με τη στήριξη της ΕΕ.
  • Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα: προώθηση καινοτόμων μεθόδων συγκέντρωσης κεφαλαίων (π.χ. πληθοχρηματοδότηση), διοργάνωση κατάρτισης για την άντληση κεφαλαίων για τις ΟΚΠ και προώθηση της κουλτούρας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μέσω εργαστηρίων και κατάρτισης.
  • Εργασία με τη νεολαία: οι νέοι (ακόμη και όσοι είναι κάτω των 18 ετών) μπορούν να λάβουν στήριξη από το Grow Civic· στήριξη των ΟΚΠ που ασχολούνται με ζητήματα που σχετίζονται με τους νέους και/ή τη νεολαία· επαφές μεταξύ ΟΚΠ και πανεπιστημιακών φοιτητών διευκολύνοντας τη συμμετοχή των ΟΚΠ σε εκθέσεις σταδιοδρομίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δημιουργώντας ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και εθελοντισμού στις ΟΚΠ.
  • Προγράμματα κατάρτισης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον ψηφιακό ακτιβισμό, τις ψηφιακές εκστρατείες και τα ψηφιακά εργαλεία και εξατομικευμένες συνεδρίες καθοδήγησης μετά την κατάρτιση και κατόπιν αιτήματος.

Προσεχείς δραστηριότητες

Για τη νέα φάση του έργου (2021-2023), το Civic Space αναπτύσσει μια επικοινωνιακή στρατηγική για την προβολή της χρηματοδότησης της ΕΕ προς την κοινωνία των πολιτών και την προώθηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι ΟΚΠ στις δημοκρατικές αλλαγές και τα μέρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η επικοινωνιακή στρατηγική αποσκοπεί στην αύξηση της προβολής και της λογοδοσίας του έργου και στη διάδοση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με τις δραστηριότητες, τα επιτεύγματα, τους ρόλους και τη συμμετοχή των ΟΚΠ στη δημοκρατική διαδικασία. 

Οι ΟΚΠ σε ολόκληρη την Κύπρο, οι δημόσιοι φορείς, τα μέσα ενημέρωσης, ο ιδιωτικός τομέας και η νεολαία θα συγκαταλέγονται στις ομάδες-στόχους της επικοινωνιακής συνιστώσας για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα και για την ενίσχυση της προβολής των κοινωνικών δράσεων στην Κύπρο. 

Yaklaşan etkinlikler için Etkinlikler sayfamıza göz atabilirsiniz.

Εκστρατείες

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, το Civic Space θα αναπτύξει ειδικές επικοινωνιακές στρατηγικές για ορισμένα βασικά ζητήματα, ώστε να διασφαλιστεί η προβολή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και συνιστωσών του έργου σε συγκεκριμένα ακροατήρια-στόχους. Αυτές οι ειδικές επικοινωνιακές στρατηγικές θα επικαιροποιούνται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος.

Οι εκστρατείες επικοινωνίας θα διοργανώνονται πολλές φορές (2-4) ετησίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με σειρές από βίντεο που θα παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα.

Εργαλεία και μέθοδοι Αυτοδιδασκαλίας (Do it Yourself)

Θα ετοιμαστούν χρήσιμοι και εύκολοι οδηγοί αυτοδιδασκαλίας, δηλαδή οδηγοί DIY. Οι μέθοδοι καθοδήγησης DIY, όπως οι οδηγοί ενσωμάτωσης, θα διασφαλίσουν τη συνεχή χρήση και θα μειώσουν την εξατομικευμένη ζήτηση, ενώ παράλληλα θα εξυπηρετούν τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης ικανοτήτων μετά το τέλος του έργου.

Τα εργαλεία αυτά θα καθοριστούν και ετοιμαστούν σύμφωνα με τις ανάγκες των ΟΚΠ και των ακτιβιστών. Επειδή οι ανάγκες αλλάζουν συνεχώς, θα πραγματοποιούνται κατά καιρούς έρευνες για τον εντοπισμό των τρεχουσών αναγκών.

İhtiyaçlar sürekli değiştiğinden, mevcut ihtiyaçları belirlemek için zaman zaman anketler yapılacaktır.

Επιπλέον, η τομεακή έρευνα και η ανατροφοδότηση από τα προγράμματα κατάρτισης θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στον προσδιορισμό των αναγκών. 

Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα εργαλεία DIY από τη βιβλιοθήκη (σύνδεσμος).