Study Visits

What are Study Visits?

Study visits represent a powerful opportunity to develop synergies between CSOs and allow mutual learning, information exchanges, and networking for new collaborations. 

To unite people on common interests and develop joint actions and facilitate networking with EU organizations and CSOs, Civic Space organizes visits in European Union Member States and IPA countries. The study visits, by meeting with local CSOs or umbrella organizations and meeting with key actors on specific topics, allow Cypriot CSOs to increase their knowledge and their capacity to act through others’ experiences and practices.

What have we done so far?

Sivil Alan’ın düzenlediği çok sayıdaki çalışma ziyareti arasında aşağıdakiler de yer almıştır:

  • İnsan Ticaretiyle Mücadele konulu tematik gruptan 8 Kıbrıslı Türk STÖ bilgi seviyelerini, deneyimlerini, ortaklık potansiyellerini ve AB düzeyinde ağ oluşturma olanaklarını artırmak amacıyla Brüksel ve Amsterdam’a çalışma ziyareti düzenlenmiştir.
  • 11 KT ve KR STÖ temsilcileri Belgrad’da düzenlenen Uluslararası Sivil Toplum Haftasına (CIVICUS ICSW) katılarak diğer ülkelerden ve kıtalardan gelen STÖ’lerle bağ kurmuş, tartışmalar yürütümüş ve ortak çözüm önerileri paylaşmışlardır.
  • 12 KT ve KR STÖ temsilcisi Avrupa Kalkınma Günlerine katılarak, Avrupa STÖ ağları ve Avrupa Komisyonu ile hem savunuculuk faaliyeti yürüten STÖ’ler olarak hem de uygulamada yer alan STÖ’ler olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşma kapasitelerini güçlendirme konularını görüşmüşlerdir.

Buna paralel olarak, Desteklenen 92 Aktif Yurttaşlık Mekanizması (AYM) çalışmasından 30’u içerisinde AB Üye Ülkeleri veya AB IPA ülkeleriyle farklı ortaklık kurma ve bilgi paylaşımı unsurları yer almıştır.

Upcoming events

2021’nin Haziran ayından 2023’e kadar iki çalışma ziyaretinin yapılması planlanmaktadır.

  • Bir AB üye ülkesine veya IPA ülkesine STÖ’lere yönelik elverişli ortam konusunda bir çalışma ziyareti
  • A study visit focused on youth policies.

Çalışma ziyaretlerinin yeri ve programı Kıbrıslı aktivistler ile birlikte belirlenecek ve Kıbrıs’ın bütün toplumlarına açık olacaktır.