Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Τι είναι Εκπαιδευτικές επισκέψεις;

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν ισχυρή ευκαιρία για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των ΟΚΠ και για την αμοιβαία μάθηση, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη δικτύωση για νέες συνεργασίες. 

Για να ενώσουν οι πολίτες τις δυνάμεις τους γύρω από κοινά συμφέροντα και να αναπτύξουν κοινές δράσεις και να διευκολυνθεί η δικτύωση μεταξύ των οργανισμών της ΕΕ και των ΟΚΠ, το Civic Space διοργανώνει επισκέψεις στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες του ΜΠΒ. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, με συναντήσεις με τοπικές ΟΚΠ ή κεντρικές οργανώσεις και συναντήσεις με βασικούς παράγοντες για συγκεκριμένα θέματα, επιτρέπουν στις Κυπριακές ΟΚΠ να αυξήσουν τις γνώσεις τους και την δυνατότητά τους να δρουν μέσω των εμπειριών και των πρακτικών των άλλων.

Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα;

Το Civic Space έχει διοργανώσει διάφορες εκπαιδευτικές επισκέψεις, μεταξύ των οποίων:

  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις στις Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ για την αύξηση των γνώσεων, της εμπειρίας, του δυναμικού σύμπραξης και της δικτύωσης σε επίπεδο ΕΕ της θεματικής ομάδας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων η οποία αποτελείται από 8 Τουρκοκυπριακές ΟΚΠ.
  • Στη Διεθνή Εβδομάδα της Κοινωνίας των Πολιτών (ICSW — Civicus) στο Βελιγράδι συμμετείχαν 11 εκπρόσωποι Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών ΟΚΠ για να συνδεθούν, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν κοινές λύσεις με άλλες ΟΚΠ από άλλες χώρες και ηπείρους.
  • Στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Ανάπτυξης παρευρέθηκαν 12 εκπρόσωποι Ελληνοκυπριακών και τΤουρκοκυπριακών ΟΚΠ, οι οποίοι συναντήθηκαν με ευρωπαϊκά δίκτυα ΜΚΟ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης τόσο ως υπερασπιστές όσο και ως φορείς υλοποίησης.

Παράλληλα, μεταξύ των 92 δράσεων του Μηχανισμού Ενεργού Συμμετοχής των Πολιτών (ΜΕΣΠ) 30 δράσεις περιείχαν διαφορετικά στοιχεία.

Προσεχείς δραστηριότητες

Προς το παρόν θα πραγματοποιηθούν δύο ενημερωτικές επισκέψεις από το 2021 έως τον Ιούνιο του 2023.

  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε κράτος μέλος της ΕΕ ή χώρα του ΜΠΒ σχετικά με το ευνοϊκό περιβάλλον για τις ΟΚΠ
  • Μια εκπαιδευτική επίσκεψη με θέμα τις πολιτικές για τη νεολαία

Ο τόπος και το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων θα αποφασιστούν από κοινού με τους Κύπριους ακτιβιστές και οι επισκέψεις θα είναι ανοικτές για συμμετοχή από όλες τις κοινότητες της Κύπρου.