Çalışma Ziyaretleri

Çalışma Ziyaretleri Nedir?

Çalışma ziyaretleri, STÖ’ler arasında sinerjinin oluşturulmasına ve yeni işbirliklerinin geliştirilmesi için karşılıklı öğrenmeye, bilgi alışverişine ve ağ oluşturmaya olanak sağlayan güçlü bir fırsattır. 

Sivil Alan, Avrupa Birliği Üye Ülkelerine ve IPA ülkelerine ziyaretler düzenleyerek insanları ortak menfaatler üzerinde birleştirmeyi, ortak çalışmalar geliştirmeyi ve AB kuruluşları ve AB STÖ’leri ile ağ oluşturmayı kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma ziyaretleri kapsamında yerel STÖ’ler veya çatı/üst örgütlerle buluşulması ve belirli konularda kilit konumdaki aktörlerle bir araya gelinmesi Kıbrıs STÖ’lerinin bilgilerini artırmalarına ve farklı örgütlerin deneyimleri ve uygulamaları ışığında hareket etme kapasitelerini artırmalarına olanak tanımaktadır.

Şimdiye kadar neler yaptık?

Sivil Alan’ın düzenlediği çok sayıdaki çalışma ziyareti arasında aşağıdakiler de yer almıştır:

  • İnsan Ticaretiyle Mücadele konulu tematik gruptan 8 Kıbrıslı Türk STÖ bilgi seviyelerini, deneyimlerini, ortaklık potansiyellerini ve AB düzeyinde ağ oluşturma olanaklarını artırmak amacıyla Brüksel ve Amsterdam’a çalışma ziyareti düzenlenmiştir.
  • 11 KT ve KR STÖ temsilcileri Belgrad’da düzenlenen Uluslararası Sivil Toplum Haftasına (CIVICUS ICSW) katılarak diğer ülkelerden ve kıtalardan gelen STÖ’lerle bağ kurmuş, tartışmalar yürütümüş ve ortak çözüm önerileri paylaşmışlardır.
  • 12 KT ve KR STÖ temsilcisi Avrupa Kalkınma Günlerine katılarak, Avrupa STÖ ağları ve Avrupa Komisyonu ile hem savunuculuk faaliyeti yürüten STÖ’ler olarak hem de uygulamada yer alan STÖ’ler olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşma kapasitelerini güçlendirme konularını görüşmüşlerdir.

Buna paralel olarak, Desteklenen 92 Aktif Yurttaşlık Mekanizması (AYM) çalışmasından 30’u içerisinde AB Üye Ülkeleri veya AB IPA ülkeleriyle farklı ortaklık kurma ve bilgi paylaşımı unsurları yer almıştır.

Yaklaşan etkinlikler

2021’nin Haziran ayından 2023’e kadar iki çalışma ziyaretinin yapılması planlanmaktadır.

  • Bir AB üye ülkesine veya IPA ülkesine STÖ’lere yönelik elverişli ortam konusunda bir çalışma ziyareti
  • Gençlik politikalarına odaklanan bir çalışma

Çalışma ziyaretlerinin yeri ve programı Kıbrıslı aktivistler ile birlikte belirlenecek ve Kıbrıs’ın bütün toplumlarına açık olacaktır.