Training and Coaching

What is Training and Coaching?

To support Cypriot CSOs, Civic Space provides them with the necessary knowledge and skills on different capacity-building topics to become more effective, sustainable and enhance their capacities for better articulating citizens’ concerns, fostering democracy, human rights, and peace. To further deepen the skills and knowledge acquired during the trainings, Civic Space offers on-demand post-training coaching.

What have we done so far?

Gerçekleştirilen kapsamlı bir ihtiyaç değerlendirme çalışması ve çok sayıdaki eğitim ihtiyaçları anketleri temelinde Sivil Alan şu ana kadar aşağıdaki konularda toplamda 31 eğitim gerçekleştirmiştir: şeffaflık ve hesap verebilirlik; savunuculuk; gönüllülerle çalışmak; proje tasarımı; dijital aktivizm; dijital içerik hazırlama ve dijital güvenlik; kaynak geliştirme; iletişim stratejisi ve dijital araçlar; sosyal medya yönetimi; hak temelli izleme faaliyetleri, raporlama ve savunuculuk; arabuluculuk ve problem çözme; izleme ve değerlendirme amaçlı mantıksal çerçeve; kolaylaştırma ve mentörlük becerileri; kurumsal sosyal sorumluluk; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar).

Lefkoşa/Nicosia, Mağusa/Famagusta, Lefke/Lefka ve Güzelyurt’ta/Morphou düzenlenen eğitimler oldukça olumlu karşılanmış, katılımcıların %93’ü memnun kaldıklarını ve faydalandıklarını ifade etmişlerdir. 

Tailor-made coaching support has been provided following 10 trainings conducted by Civic Space to participants who requested this support. 

Results

 • 31 trainings
 • 133 STÖ’den 506 katılımcı
 • 17 CSOs received tailor-made coaching
 • 6 training curricula and manuals/documents available in Turkish and/or English languages 

Upcoming trainings and coaching opportunities

Sivil Alan, Haziran 2023’e kadar kapasite geliştirme ve tematik konularda eğitimler düzenlemeye devam edecektir.

An indicative list of capacity building trainings to be held might be as follows:

 • Advocacy
 • Organizational governance and management
 • Campaign tools and management
 • Policy development and participation
 • Policy and budget monitoring and reporting
 • Strategic communication and tools
 • Conflict management and problem-solving
 • Training and facilitation skills
 • Online learning, how to design online learning environments
 • Monitoring, evaluation, and impact analysis.

An indicative list of thematic trainings to be held might be as follows:

 • Human rights monitoring and reporting based on international conventions.
 • Youth policy and work
 • SKA’ların ana akımlaştırılması, SKA’lara yönelik savunuculuk, izleme ve raporlama
 • Corporate social responsibility (CSR)
 • International framework for environment protection, monitoring, and reporting.