Eğitim ve Koçluk

Eğitim ve Koçluk Nedir?

Sivil Alan, Kıbrıslı STÖ’lerin daha etkili hale gelmeleri, sürdürülebilir olmaları, yurttaşların endişelerini daha iyi dile getirebilmeleri, demokrasiyi, insan haklarını ve barışı geliştirme kapasitelerini artırabilmeleri amacıyla farklı kapasite geliştirme konularında gerekli bilgi ve becerileri sağlayarak STÖ’lere destek olmaktadır.

Şimdiye kadar neler yaptık?

Gerçekleştirilen kapsamlı bir ihtiyaç değerlendirme çalışması ve çok sayıdaki eğitim ihtiyaçları anketleri temelinde Sivil Alan şu ana kadar aşağıdaki konularda toplamda 31 eğitim gerçekleştirmiştir: şeffaflık ve hesap verebilirlik; savunuculuk; gönüllülerle çalışmak; proje tasarımı; dijital aktivizm; dijital içerik hazırlama ve dijital güvenlik; kaynak geliştirme; iletişim stratejisi ve dijital araçlar; sosyal medya yönetimi; hak temelli izleme faaliyetleri, raporlama ve savunuculuk; arabuluculuk ve problem çözme; izleme ve değerlendirme amaçlı mantıksal çerçeve; kolaylaştırma ve mentörlük becerileri; kurumsal sosyal sorumluluk; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA’lar).

Lefkoşa/Nicosia, Mağusa/Famagusta, Lefke/Lefka ve Güzelyurt’ta/Morphou düzenlenen eğitimler oldukça olumlu karşılanmış, katılımcıların %93’ü memnun kaldıklarını ve faydalandıklarını ifade etmişlerdir. 

Sivil Alan, eğitimler sırasında edinilen bilgi ve becerileri daha da derinleştirmek amacıyla eğitim sonrası koçluk hizmetini talep temelinde sunmaktadır. Sivil Alan tarafından gerçekleştirilen 10 eğitimin ardından şu ana kadar bu desteği talep eden katılımcılara kişiye özel koçluk desteği sağlanmıştır. 

Sonuçlar
 • 31 eğitim
 • 133 STÖ’den 506 katılımcı
 • 17 STÖ’ye kişiye özel koçluk desteği
 • Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde 6 eğitim müfredatı ve el kitabı/belgesi mevcuttur 
Yaklaşan etkinlikler ve koçluk fırsatları

Sivil Alan, Haziran 2023’e kadar kapasite geliştirme ve tematik konularda eğitimler düzenlemeye devam edecektir.

Yapılacak kapasite geliştirme eğitimlerinin gösterge niteliğindeki listesi aşağıdaki şekilde olabilecektir:

 • Savunuculuk
 • Örgütsel yönetişim ve yönetim
 • Kampanya araçları ve yönetimi
 • Politika geliştirme ve katılım
 • Politika ve bütçe izleme ve raporlama
 • Stratejik iletişim ve araçlar
 • Çatışma yönetimi ve problem çözme
 • Eğitim ve kolaylaştırma becerileri
 • Çevrimiçi/online öğrenme, çevrimiçi/online öğrenme ortamları nasıl tasarlanır
 • İzleme, değerlendirme ve etki analizi.

Yapılacak tematik eğitimlerin gösterge niteliğindeki listesi aşağıdaki şekilde olabilecektir:

 • Uluslararası sözleşmeler temelinde insan haklarının izlenmesi ve raporlanması.
 • Gençlik politikası ve çalışmaları
 • SKA’ların ana akımlaştırılması, SKA’lara yönelik savunuculuk, izleme ve raporlama
 • Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS)
 • Çevrenin korunması, izleme ve raporlama için uluslararası çerçeve.