Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Atölyesi

Gender Mainstreaming Workshop

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Destek Projesi, Dayanışma Evi’nde 30 Mart’ta 16:00 ile 19:00 saatleri arasında Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Atölyesi düzenliyor. Atölye, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair anlayışın…
Hak Temelli Yaklaşımın Ana Akımlaştırılma Atölyesi

Rights Based Approach Mainstreaming Workshop

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Destek Projesi, Dayanışma Evi’nde 20 Mart’ta 16:00 ile 19:00 saatleri arasında Hak Temelli Yaklaşımın Ana Akımlaştırılması Atölyesi düzenliyor. Atölye, hak temelli yaklaşıma dair anlayışın…
Erişilebilirlik Ana Akımlaştırma Atölyesi

Accessibility Mainstreaming Workshop

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Destek Projesi, 20 Aralık Salı saat 16:00 ile 19:00 arasında Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği binasında Erişilebilirlik Ana Akımlaştırma Atölyesi düzenliyor. Erişilebilirlik…
Gençlik Ana Akımlaştırma Atölyesi

Youth Mainstreaming Workshop

Sivil Alan, 19 Ekim 2022 Çarşamba günü 15:00-18:00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın salonunda Gençlik Ana Akımlaştırma konusunda bir atölye düzenliyor. Gençlik ana akımlaştırma atölyesi gençlerin  sivil toplum örgütlerinin…
Erişilebilirlik Ana Akımlaştırma Kılavuzu yayımlandı!

Accessibility Mainstreaming Guideline Published!

Erişilebilirlik Ana Akımlaştırma Kılavuzu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Destek Projesi tarafından hazırlanmıştır. Sivil Alan Projesi’nin amaç­larından biri STÖ’lerin kapasitelerini güçlendirmek, demokratik değişime yöne­lik savunuculuk faaliyetlerinde hak…
Gençlik Ana Akımlaştırma Kılavuzu Yayımlandı!

Youth Mainstreaming Guideline Published!

Gençlik Ana Akımlaştırma Kılavuzu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Destek Projesi tarafından hazırlanmıştır. Sivil Alan Projesi’nin amaç­larından biri STÖ’lerin kapasitelerini güçlendirmek, demokratik değişime yöne­lik savunuculuk faaliyetlerinde hak…