Ekoloji Ana Akımlaştırılma Kılavuzu Yayımlandı!

Ecology Mainstreaming Guideline Published!

Ekoloji Ana Akımlaştırılması Kılavuzu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Yardım Projesi tarafından hazırlanmıştır. Sivil Alan Projesi'nin amaçlarından biri STÖ'lerin kapasitelerini güçlendirmek, demokratik değişime yönelik savunuculuk faaliyetlerinde hak…
Savunuculuk Atölyesine Davetlisiniz!

You’re Invited to an Advocacy Workshop!

Sivil Alan, sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini desteklemek için Avrupa Birliği tarafından desteklenen VIII. Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Teklif Çağrısı kapsamında savunuculuk atölyesi gerçekleştirecektir. Atölye, hibe başvurusu yapacak olan örgütler…