Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Kılavuzu Yayımlandı!

Gender Mainstreaming Guideline Published!

Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Kılavuzu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan projesi tarafından hazırlanmıştır. Sivil Alan’ın amaçlarından biri STÖ'lerin kapasitelerini güçlendirmek, demokratik değişime yönelik savunuculuk faaliyetlerinde hak temelli bir…
Dünya Kadınlar Günü Etkinlik Takvimi

International Women's Day Event Calendar

8 Mart için sivil toplum örgütleri neler yapıyor? Dünya Kadınlar Günü kapsamında sivil toplum örgütlerinin ve uluslararası kurumların düzenlediği etkinlikler ile bir takvim oluşturduk. Kronolojik olarak hazırlanmış aktivite listesini aşağıda…
Gençler için Sivil Büyü Tanıtım Toplantısı

Grow Civic Info Session for Youth

Eğer içinde yaşadığı toplumda değişim yaratacak fikir ve hayalleri olan genç bir aktivist, bir gençlik inisiyatifi veya gençlik çalışmaları yürüten bir örgütün üyesiyseniz, Sivil Büyü programı, kendi büyünüzü yaratmanıza destek…
STÖ’ler için Veri Tabanlı Savunuculuk Eğitimi

Data-based Advocacy Training for CSOs

Avrupa Birliği projesi Sivil Alan tarafından STÖ’ler için Veri Tabanlı Savunuculuk eğitimi Sivil Alan, Sivil Toplum Örgütlerinin (STÖ’ler) savunuculuk kapasitelerini desteklemek ve veri toplama, veri izleme, görselleştirme ve veriye dayalı…
Sivil Alan Mentorluk Programı

Civic Space Mentoring Program

Birinci Mentorluk Döngüsü Başvuru Çağrısı Sivil Alan, Mentorluk Programı kapsamında iletişim kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlayan sivil toplum örgütleri (STÖ’ler) ve girişimlerinin başvurularını bekliyor.    Sivil Alan Mentorluk Programı, Kıbrıs sivil toplumunun…