Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Atölyesi

Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Atölyesi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Destek Projesi, Dayanışma Evi’nde 30 Mart’ta 16:00 ile 19:00 saatleri arasında Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Atölyesi düzenliyor. Atölye, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair anlayışın geliştirilmesini, bu yaklaşımın politika, eylem, ve günlük faaliyet seviyelerinde sivil toplum örgütleri (STÖler) tarafından ana akımlaştırılmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Atölye İngilizce gerçekleştirilecektir. Talep edilmesi halinde işaret dili tercümesi sağlanacaktır.