Dünya Kadınlar Günü Etkinlik Takvimi

International Women's Day Event Calendar

8 Mart için sivil toplum örgütleri neler yapıyor? Dünya Kadınlar Günü kapsamında sivil toplum örgütlerinin ve uluslararası kurumların düzenlediği etkinlikler ile bir takvim oluşturduk. Kronolojik olarak hazırlanmış aktivite listesini aşağıda…
Gençler için Sivil Büyü Tanıtım Toplantısı

Grow Civic Info Session for Youth

Eğer içinde yaşadığı toplumda değişim yaratacak fikir ve hayalleri olan genç bir aktivist, bir gençlik inisiyatifi veya gençlik çalışmaları yürüten bir örgütün üyesiyseniz, Sivil Büyü programı, kendi büyünüzü yaratmanıza destek…
STÖ’ler için Veri Tabanlı Savunuculuk Eğitimi

Data-based Advocacy Training for CSOs

Avrupa Birliği projesi Sivil Alan tarafından STÖ’ler için Veri Tabanlı Savunuculuk eğitimi Sivil Alan, Sivil Toplum Örgütlerinin (STÖ’ler) savunuculuk kapasitelerini desteklemek ve veri toplama, veri izleme, görselleştirme ve veriye dayalı…
Sivil Alan Mentorluk Programı

Civic Space Mentoring Program

Sivil Alan Mentorluk Programı, gerek yeni kurulmakta olan yurttaş girişimlerinin, gerekse hali hazırda kurulmuş ancak belirli konularda kendilerini geliştirmek isteyen toplum yararı güden sivil toplum örgütlerinin önceliklerini belirlemelerini, stratejik bir…
Veriye Dayalı Savunuculuk Eğitimi

Data-based Advocacy Training

Veriye Dayalı Savunuculuk Eğitimi 20-21 Aralık 2021’de gerçekleşecek! Sivil Alan, STÖ’lerin savunuculuk kapasitelerini desteklemek amacıyla ‘Veriye Dayalı Savunuculuk’ konulu bir eğitim düzenliyor. Eğitim temel olarak, STÖ’lerin stratejik veri toplama, yönetme…