Yunan Dili Derneği – YUDER

Dernek | Eğitim

Adres

Nicosia

Bölge

Nicosia - Kıbrıs’ın kuzey kesimi

E-posta

yuder2018@outlook.com

Başkan / Temsilci

Arif Malek

Sosyal Medya

https://www.facebook.com/YUDER2018 | https://instagram.com/yunan_dili_dernegi

İletişim Kişisi

Çise Erdoğa

Hayır Kurumu

Hayır

Yardım Toplayabiliyor mu?

Hayır