Ağ Oluşturma ve Ortaklık

Ağ Oluşturma ve Ortaklık

Sivil Alan, ağ oluşturma ve ortaklık kurma konularında destek olarak, aynı alanda faaliyet gösteren ve/veya Kıbrıs’ın farklı toplumlarından gelen farklı STÖ’ler arasında diyalog ve işbirliği alanlarının yaratılmasına katkıda bulunmaktadır.