Kapasite Güçlendirme

STÖ’ler için Kapasite Güçlendirme

Sivil Alan projesi kapsamında sunulan çeşitli kapasite güçlendirme eğitimlerinden ve araçlarından bütün Sivil Toplum Örgütleri (STÖ’ler), aktivistler, yurttaş inisiyatifleri, ağlar/platformlar yararlanabilir.

Sivil Alan, sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini güçlendirmeyi ve aşağıda belirtilen sonuçların elde edilmesi yoluyla sivil toplum örgütlerinin üstlendikleri rolleri geliştirmeyi hedeflemektedir: 

STÖ’lerin örgütsel, teknik, stratejik ve fon geliştirme kapasitelerinin artırılması, daha etkin ve sürdürülebilir örgütler haline gelmelerinin sağlanması;

Mekanizmalar oluşturarak gelecekte deneyim paylaşımı/bilgi birikimi (know-how) transferinin sağlanması;

STÖ’lerin tematik konulardaki teknik becerilerinin ve bilgilerinin artırılması.