Sivil Büyü

Sivil Büyü Nedir?

Sivil Alan, Sivil Büyü adlı bir ayni destek Programı uygulamaktadır. Sivil toplumun kapasitesini güçlendirmek için güçlü ve başarılı bir araçtır. Sivil Büyü, makro düzeyde AB veya diğer donörlerin sağladığı hibe desteklerine erişim şansı olmayan aktivistlerin yanı sıra tabandan gelen ihtiyaçları veya yerel STÖ’lerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

 .Sivil Büyü programı şu anda destek taleplerine kapalıdır. En kısa zamanda yeniden başlamak için hazırlıklarımız sürüyor. Takipte kalın!

Sivil Büyü Programının amaçları:

 • Hedef 1: Demokrasi ve insan haklarının desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla hak temelli çalışmaların ana akımlaştırılması ve aktivistler, yurttaş inisiyatifleri ve STÖ’ler de dâhil olmak üzere hak temelli çalışan aktörlerin desteklenmesi.
 • Hedef 2: STÖ’lerin özellikle hak temelli çalışmalar, görünürlük/iletişim, savunuculuk ve kurumsal sürdürülebilirlik konularında kapasitelerinin güçlendirilmesi ve hak temelli bir gündeme sahip yeni inisiyatiflerin veya örgütlerin oluşturulmasının desteklenmesi.
 • Hedef 3: Çok toplumlu diyalog ve işbirliğinin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi ve/veya hak temelli yaklaşım ile AB değer ve ilkeleri doğrultusunda tek veya çok toplumlu tematik veya çapraz tematik koalisyonların geliştirilmesinin desteklenmesi.
 • Hedef 4: Ortak hak temelli gündemler veya çalışmalara yönelik olarak AB Üye Devletleri veya IPA bölgesinde yer alan STÖ’ler ile ağ faaliyetleri ve ortaklıkların teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi.

Sivil Büyü, aktivistlerin, yurttaş inisiyatiflerinin, platformların, networklerin ve Kıbrıs’ın kuzey kesiminde yasal olarak ikamet eden STÖ’lerin hayata geçirdiği hak temelli eylemlere ve toplum yararına yapılan çalışmalarına esnek, şeffaf ve erişilebilir bir desteği doğrudan sağlamaktadır.

Sivil Alan, STÖ’lere ve aktivistlere yapacakları çalışmaların tasarımlarını geliştirme, potansiyel ortakları belirleme veya hak temelli bir yaklaşımı entegre etme, farklı hak konularını ana akım haline getirme ve bütçelerini veya faaliyetlerini geliştirme gibi konularda Destek Masasından isteğe bağlı ve kişiye özel destekler sağlamaktadır.

Talep sahipleri Sivil Büyü Sistemini (MIS) kullarak taleplerini sunabilirler. İngilizce ve Türkçe talep formlarına Aşağıdaki MIS butonundan ulaşılabilmektedir. Başka herhangi bir soru için Sıkça Sorulan Sorular bölümüne bakabilirsini

Şimdiye kadar neler yaptık?

Sivil Alan, aşağıda belirtilen alanları içeren, ancak sadece belirtilenlerle de sınırlı olmayan geniş bir çalışma yelpazesinde şu ana kadar 92 çalışmaya destek sağlamıştır:

 • Toplantılar, konferanslar, seminerler, çalışma ziyaretleri, ağlar, iki toplumlu faaliyetler ve ortaklıklar, savunuculuk çalışmaları, lobi faaliyetleri, araştırmaların yapılması, kampanyalar vb. düzenlemek ve/veya bunlara katılmak.
 • Barış ve uzlaşı, doğa ve çevre, sağlık, kültür ve sanat, insan hakları, toplumsal cinsiyet, gençlik vb. tematik alanlar

Sonuçlar

 • 199 talep alındı
 • Toplamda 92 Sivil Büyü talebi desteklendi. Desteklenen bu çalışmalardan 21’i barış ve uzlaşı, 6’sı doğa ve çevre, 6’sı kültür sanat ve 2’si toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaydı.
 • Desteklenen 92 çalışmadan 44’ü barış ve uzlaşıyı amaçlıyor ve/veya iki toplumlu ortaklıklar tarafından uygulanıyordu.
 • 3600’den fazla Destek Masası desteği sağlandı
 • Talepleri almak, kontrol etmek ve yanıtlamak için çevrimiçi/online bir talep yönetim sistemi oluşturuldu
 • Programı tanıtmak amacıyla 14 bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bunların 6’sı toplumlar arası veya Kıbrıslı Rum STÖ’leri ve aktivistleri hedef alan bilgilendirme toplantılarıydı.
 • 18 Sivil Büyü tanıtım filmi çekildi.