Sivil Büyü

Sivil Büyü Nedir?

Sivil Büyü, Sivil Alan tarafından yürütülen bir ayni destek programıdır. Sivil toplum kapasitesini güçlendirmek için güçlü ve etkili bir araç olan Sivil Büyü Programı, makro ölçekteki AB veya diğer donör hibelerine erişemeyen taban örgütlerinin, yerel örgütlerin ve aktivistlerin ihtiyaçlarına özel olarak odaklanmaktadır.

Sivil Büyü Programı’nın amaçları aşağıda belirtilmiştir:

 • Yeni hak temelli inisiyatiflerin/örgütlerin kurulması veya mevcut inisiyatiflerin/ örgütlerin hak temelli çalışma kapasitelerinin artırılması.
 • Yeni tematik tek toplumlu koalisyonların veya çok toplumlu tematik veya çapraz tematik koalisyonların oluşturulması veya mevcut koalisyonların hak temelli çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi.
 • Demokrasinin, temel insan haklarının, AB değerlerinin ve ilkelerinin korunması ve geliştirilmesi.
 • Hak temelli inisiyatiflerin/örgütlerin ve çalışmaların erişimlerinin, görünürlüklerinin ve önemli etkilerinin artırılması.
 • Çok toplumlu ve/veya çok bölgeli diyalog ve işbirliğinin teşvik edilmesi.
 • Hak temelli çalışmaların geliştirilmesine ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasına yönelik örgütsel kapasitelerin güçlendirilmesi.
 • AB Üye Devletleri, Avrupa Ekonomik Alanında yer alan ülkeler ve/veya Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) bölgesindeki STÖ’ler ile diyalog ve işbirliğinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi.

Sivil Büyü, yasal olarak Kıbrıs’ta ikamet eden aktivistler, yurttaş girişimleri, platformlar, ağlar ve STÖ’ler tarafından yürütülen hak temelli, toplum yararı güden çalışmalara esnek, şeffaf ve erişilebilir ayni destek sağlar. Sivil Alan ekibi, Sivil Büyü Programı’nın her aşamasında bilgi ve yönlendirmeye ihtiyaç duyan yararlanıcıların taleplerini karşılamak amacıyla Destek Masası yardımı sağlar. Aynı zamanda, Sivil Alan, STÖ’ler ve aktivistlere faaliyet planlarını geliştirme, potansiyel ortaklarını belirleme, hak temelli bir yaklaşımı entegre etme ve çeşitli hak sorunlarını ana akımlaştırma önlemleri konularında talep üzerine özel destek sunmaktadır.

Talep sahipleri, talep formlarını Sivil Büyü Sistemi’ni (MIS) kullanarak gönderebilirler. İngilizce ve Türkçe destek talep formlarına aşağıdaki MIS ikonuna tıklayarak erişilebilir. Diğer sorularınız için Sıkça Sorulan Sorular bölümünü kontrol edebilirsiniz.

Sivil Büyü (MIS)

Hedef Gruplar

Sivil Büyü’den, aktivistler, sivil toplum örgütleri, yurttaş inisiyatifleri, dernekler, kooperatifler, mesleki örgütleri, platformlar ve ağlar yararlanabilir. Program, tescil edilmiş olma koşulu aramadan, yerelde çalışan örgütlerden toplumlar arası çalışanlara kadar, farklı tematik alanlardan, sektörlerden ve topluluklardan aktörleri desteklemek için tasarlanmıştır.

Bugüne Kadar Neler Yaptık?

Bugüne kadar, Sivil Alan, 279 talep almış ve 116 çalışmanın uygulanmasına destek sağlamıştır, ancak bunlarla sınırlı kalmayarak farklı eylemler de düzenlemiştir: Toplantılar, konferanslar, seminerler, çalışma ziyaretleri, çok toplumlu faaliyetler, ortaklık faaliyetleri, savunuculuk çalışmaları, lobicilik, araştırmalar, kampanyalar vb.

Bugüne dek desteklenmiş olan çalışmalar, çoğunlukla barış ve uzlaşı, doğa ve çevre, sağlık, kültür ve sanat, insan hakları, cinsiyet, gençlik vb. tematik alanları üzerine yoğunlaşmıştır.

 Sonuçlar

Sivil Büyü tarafından desteklenen 116 çalışma kapsamında, sadece destek sahibi örgüt ve aktivistlerin kapasiteleri güçlenmekle kalmamış, aynı zamanda sayısız sonuç ve çıktı da elde edilmiştir.  Aşağıda listelenen sonuçlar ve çıktılar, işte bu 116 çalışma tarafından üretilmişlerdir.

 • 11 yeni sivil toplum örgütü kuruldu; ek olarak, yeni kurulmuş olan 3 yeni sivil toplum örgütü ilk çalışmalarını hayata geçirdi.
 • 102 film/video ve 24 podcast ve blog üretildi.
 • 25 web sitesi ve 1 MIS geliştirildi.
 • Farklı tematik konularda 56 rapor yayınlandı.
 • 9 temsili örnekleme sahip kamuoyu araştırması gerçekleştirildi.
 • Çeşitli tematik konularda 16 anket, 7130’dan fazla katılımcıyla gerçekleştirildi.
 • Yüzlerce basın/TV görünürlüğü sağlandı ve 47 basın bülteni yayınlandı.
 • 137 eğitim, 3200’den fazla katılımcıyla gerçekleştirildi.
 • Milyonlarca erişim alan 430 sosyal medya görseli oluşturuldu.
 • 74 afiş ve broşür basıldı ve dağıtıldı.
 • 5000’den fazla tanıtım materyali basıldı ve dağıtıldı.
 • 7985’ten fazla katılımcıyla 142 seminer/kamuya açık etkinlik düzenlendi.
 • 10 ülkeye 18 çalışma ziyareti yapıldı ve toplam 73 kişi katıldı.
 • 18.000’den fazla kitap/rapor kopyası basıldı ve dağıtıldı.
 • 35 sanat eseri oluşturuldu ve sergilendi.
 • Çeşitli tematik konularda 31 politika belgesi ve/veya hukuki metin geliştirildi ve savunuldu.
 • 24 aksiyon, 12’den fazla “belediye” ile iş birliği yaptı.
 • 21 aksiyon, 10’dan fazla yerel kurumla iş birliği yaptı.
 • 7 aksiyon, 8 profesyonel kuruluş/enstitü ile iş birliği yaptı.
 • 9 aksiyon, 23 okul ve 6 üniversite ile iş birliği yaptı.
 • 30 aksiyon, Kıbrıs’ın kuzeyinden ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nden sivil toplum örgütleri/aktivistler arasında yeni ilişkiler kurdu veya mevcut iş birliğini artırdı.
 • Kıbrıslı sivil toplum örgütleri, 17’den fazla ülkeden sivil toplum örgütleri ile ağlarını genişletti ve iş birliklerini artırdı.
 • 21 aksiyon, çeşitli tematik konularda hukuki metinler ve/veya politika önerileri taslağı oluşturdu; savunuculuk faaliyeti başarıyla tamamlanan 9’u gerekli değişimi sağladı.
Şimdiye kadar neler yaptık?

Sivil Alan, aşağıda belirtilen alanları içeren, ancak sadece belirtilenlerle de sınırlı olmayan geniş bir çalışma yelpazesinde şu ana kadar 116 çalışmaya destek sağlamıştır:

 • Toplantılar, konferanslar, seminerler, çalışma ziyaretleri, ağlar, iki toplumlu faaliyetler ve ortaklıklar, savunuculuk çalışmaları, lobi faaliyetleri, araştırmaların yapılması, kampanyalar vb. düzenlemek ve/veya bunlara katılmak.
 • Barış ve uzlaşı, doğa ve çevre, sağlık, kültür ve sanat, insan hakları, toplumsal cinsiyet, gençlik vb. tematik alanlar
Sonuçlar
 • 279 talep alındı
 • Toplamda 116 Sivil Büyü talebi desteklendi.
 • 3600’den fazla Destek Masası desteği sağlandı
 • Talepleri almak, kontrol etmek ve yanıtlamak için çevrimiçi/online bir talep yönetim sistemi oluşturuldu
 • Programı tanıtmak amacıyla 14 bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bunların 6’sı toplumlar arası veya Kıbrıslı Rum STÖ’leri ve aktivistleri hedef alan bilgilendirme toplantılarıydı.
 • 18 Sivil Büyü tanıtım filmi çekildi.