Mentor Programı

Sivil Alan Mentorluk Programı, her bir STÖ'nün ayrım yapılmaksızın erişilebildiği, hiyerarşik bir öğretmen-öğrenen ilişkisi yerine, eşit oldukları kabul edilen katılımcıların birbirlerinden öğrendikleri esnek, ancak hiyerarşik olmayan bir süreç olarak tasarlanmıştır.

Destek Masası

Sivil Alan, aralarında savunuculuk, kaynak geliştirme, iletişim, stratejik planlama, proje tasarımı, örgüt yönetimi, ortaklık ve ağ oluşturma gibi çeşitli kapasite geliştirme konularının yer aldığı alanlarda STÖ'lerin ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanmış destekleri sağlamayı amaçlamaktadır.

Toplantı Odası

Sivil Alan, kendi ofisi bünyesindeki toplantı odasını ihtiyaç sahibi STÖ ve aktivistlerin hizmetine sunarak, sivil toplumun ağ kurmasına, ofis ihtiyaçlarının giderilmesine ve aynı mekanda olunmasından dolayı Sivil Alan çalışmalarını görmelerine olanak sağlamaktadır.

Etkinlikler

20
Mart

Hak Temelli Yaklaşımın Ana Akımlaştırılması Atölyesi

20/03/2023

20/03 - 20/03/2023

16:00

Lefkoşa / Nicosia

30
Mart

Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Atölyesi

30/03/2023

30/03 - 30/03/2023

16:00

Lefkoşa / Nicosia

8
Nisan

Sivil Toplum Örgütleri İçin İleri Düzey Dijital İletişim Eğitimi

08/04/2023

08/04 - 09/04/2023

09:30

Lefkoşa / Nicosia