Hakkımızda

Sivil Alan Projesi

Sivil Alan Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk toplumu (KTt) bünyesinde demokratik değişim ve güven arttırıcı önlemleri destekleyen daha güçlü bir sivil toplumun oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bir Teknik Destek Projesi’dir. 

Sivil Alan’ın elde etmesi beklenen dört sonuç:

  1. Toplumun sivil toplumun çalışmalarına daha fazla katılım sağlaması,
  2. Sivil Toplum Örgütlerinin (STÖ’lerin) sivil toplum çalışmalarına katılımlarının ve karar almadaki rollerinin güçlendirilmesi,
  3. Kıbrıs Türk toplumunda STÖ’lerin çalışmalarına yönelik daha elverişli bir ortamın teşvik edilmesi ve
  4. Kıbrıs Rum toplumundaki (KRt) STÖ’lerle daha fazla bağlantının kurulmasının teşvik edilmesidir.

2020’nin Aralık ayında başlayan Proje, çalışmalarını Aralık 2025’e kadar sürdürecektir.

Amaçlarımız

Avrupa Komisyonu, güçlendirilmiş bir sivil toplumun her demokratik sistem için oldukça önemli bir bileşen olduğuna inanmaktadır. Sivil toplum, çoğulculuğu temsil ve teşvik eder ve daha etkili politikalara, adil ve sürdürülebilir kalkınmaya ve kapsayıcı büyümeye katkıda bulunabilir. Sivil toplum, barışın teşvik edilmesinde ve anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir oyuncudur. Sivil Toplum Örgütleri (STÖ’ler), yurttaşların endişelerini dile getirerek, daha fazla katılımcı demokrasi ve yönetişim için girişimlerde bulunarak kamusal alanda aktiftirler. Bu bağlamda, Sivil Alan’ın aşağıdakilerin sağlanmasını amaçlamaktadır:

  • Kamuoyu ve Kıbrıs Türk toplumunun, STÖ’lerin faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirilmesi ve STÖ’lerin faaliyetleri ve yönetiminde daha fazla yer alması, 
  • STÖ’lerin genel anlamda kapasitelerini artırmaları ve demokratik değişim, güven artırıcı önlemler ve sivil toplum için daha elverişli bir ortamın oluşturulması konularında savunuculuk faaliyetlerini hak temelli bir yaklaşımla benimsemeleri, 
  • Yerel organların STÖ’lerin rolleri ve faaliyetleri hakkında daha iyi bilgilendirilmeleri ve sivil toplum için bütünüyle elverişli bir ortamın oluşturulmasında desteklenmeleri ve 
  • Proje faaliyetleri süresince Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk STÖ’ler arasındaki paylaşımların ve ortak çalışmaların ana akım haline getirilmesi.

Ekibimiz