Akdoğan Yenilikçi Kadınlar Derneği

Dernek | Kadın Hakları

Hakkımızda:

-Akdoğan’da yaşayan herkese özellikle kadınlara ve gençlere eğitim, kültür ve spor alanında eşit fırsat ve imkan sağlamak, zihniyetleri değiştirerek kadının toplumdaki rolünü güçlendirmek böylece kadının önce kendisine ve ailesine ,daha sonrada topluma faydalı olabilmesini sağlamak.

-Akdoğan köyünde’ki kültürel faaliyetleri yürütmek, gençleri ve kadınları kültürel faaliyetlere yöneltip,desteklemek.

-Kadınlarımızı ekonomik yönden geliştirecek el işi ve diğer kurslar düzenlemek.

-Kırsal kesimdeki kadınlarımızın haklarını savunabilmeleri için bilgilendirip daha sağlıklı bireyler ve bilinçli bir aile yapısına sahip olmalarına katkıda bulunmak.

-Akdoğan Yenilikçi Kadınlar Derneği, insan haklarına aykırı her türlü davranış ve girişimin karşısında hukuki mücadelesini verir. 

About Us:

-To provide equal opportunities and opportunities to everyone living in Akdoğan, especially women and young people, in the fields of education, culture and sports, to strengthen the role of women in society by changing mentalities, so that women can be beneficial first to themselves and their families, and then to society.
-To carry out cultural activities in Akdoğan village, to direct and support young people and women towards cultural activities.
-To organize handicraft and other courses that will improve our women economically.
-To inform our rural women so that they can defend their rights and to contribute to them becoming healthier individuals and a conscious family structure.
-Akdoğan Innovative Women Association fights legally against all kinds of behavior and initiatives against human rights..

Paylaşın:

Adres

Akdoğan/Lysi

Bölge

Famagusta - Kıbrıs’ın kuzey kesimi

Başkan / Temsilci

Fisun Keskinel

Sosyal Medya

İletişim Kişisi

Fisun Keskinel

İletişim Kişisi Telefon

0533 848 9755

İletişim Kişisi E-posta

fisunkeskinel@hotmail.com

Hayır Kurumu

Hayır