Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava, Sivil Alan’da Kıbrıslı STÖ’lerle bir araya geldi.

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava, Sivil Alan’da Kıbrıslı STÖ’lerle bir araya geldi.

15 Mart 2023 tarihinde, Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Sayın Mario Nava, Kıbrıs ziyareti sırasında, çevre, sağlık, insan hakları, spor, barış ve uzlaşma gibi farklı alanlarda Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projeler yürüten Kıbrıslı sivil toplum örgütleri (STÖ’ler) ile yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirmiştir. Toplantı sırasında katılımcılar karşılaştıkları zorlukları ve Avrupa Birliği desteklerinin çalışmakarına ne şekilde katkısı olabileceğini tartıştılar. Toplantıya sivil toplum temsilcileri, araştırmacılar, Avrupa Komisyonu temsilcileri, Hibe Destek Ekibi ve Sivil Alan teknik yardım ekibi dahil olmak üzere 24 katılımcı hazır bulundu.

Toplantı, STÖ temsilcilerinin, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Mali Yardım Programı yetkililerine, Kıbrıs’taki çalışmalarını güçlendirmek için gerekli temel konuları, getirmelerine olarak sağladı.

Yuvarlak masa tartışması aşağıdaki çeşitli konuları kapsıyordu:

  • Deprem sonrası: doğal afet nedeniyle göç etmek zorunda kalanlar, insani yardım ve acil destek
  • İnsan hakları savunucuları ve basın/ifade özgürlüğü özel odağıyla STÖ’ler ve demokratik süreç için elverişli ortamın sağlanması.
  • İki toplumlu işbirliğini güçlendirici bir konu olarak çevre araştırma.
  • İki toplumlu işbirliği, uzlaşı aracı olarak spor ve KTt temsilcilerinin uluslararası spor müsabakalarına katılmalarına yönelik kısıtlamalar.
  • STÖ’lerin iki toplumlu işbirliği: iyi ve kötü uygulamalar, Kıbrıs STÖ’lerinin ortak Avrupa çapındaki ortak entegrasyonu
  • AB mali yardımı: Yardım Programının etkisi ve diğer araçlara erişimle ilgili zorluklar (yapısal fonlar, vb.)

Sivil Alan, Genel Müdüre sunulmak ve gündeme getirilen konuları listeleyen bir raporun hazırlanması koordine etti.

Yapısal Reform Desteği Genel Müdürlüğü (DG REFORM), AB üye ülkelerinin istihdam yaratma ve kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleme çabalarının bir parçası olarak reformları tasarlamak ve uygulamak amacıyla koordinasyon ve ihtiyaca özel hazırlanan teknik destek sağlar. Kıbrıs Türk toplumunda Yapısal Reform Desteği, Kıbrıs’taki çözüm müzakerelerine destek sağlar, Kıbrıs Türk toplumu için Yardım Programını uygular ve Yeşil Hat Tüzüğünü izler.

Paylaşın: