Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü STÖ’lerle bir araya geldi.

Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü STÖ’lerle bir araya geldi.

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü, Mario Nava, Sivil Alan’da STÖ’lerle bir araya geldi.

Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava, 3 Şubat 2022’de Kıbrıs ziyareti sırasında, Kıbrıs genelinde çevre konusunda çalışan Kıbrıslı sivil toplum örgütleri (STÖ’ler) ile bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi. Bu diyalog toplantısında katılımcılar, STÖ’lerin karşılaştığı zorlukları ve Avrupa Birliği’nin toplumlar arası çevre çalışmasına verdiği desteği nasıl artırabileceğini tartıştılar. Toplantı, AB tarafından finanse edilen Sivil Alan proje binasında gerçekleşti.

10 farklı STÖ’den 13 STÖ temsilcisi toplantıya katıldı ve Kıbrıs’ta toplumlar arası çevre çalışmalarının iyileştirilmesine yönelik temel konuları gündeme getirdi: Kıbrıslı Türk STÖ’ler için Yardım Programı dışındaki AB fonlarına erişim, toplumlar arası çabalara siyasi destek ve teşvik ihtiyacı, çevre ve iklim izleme için ortak standartlar ve verilere duyulan ihtiyaç ile dahası. Sivil Alan, Genel Müdüre sunulacak ve gündeme getirilen konuları listeleyen bir raporun derlenmesini koordine etmiştir.

Sivil Alan, Genel Müdüre sunulacak ve gündeme getirilen konuları listeleyen bir raporun derlenmesini koordine etmiştir.

Yapısal Reform Desteği Genel Müdürlüğü (DG REFORM), AB üye ülkelerinin istihdam yaratma ve kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleme çabalarının bir parçası olarak reformları tasarlamak ve uygulamak amacıyla koordinasyon ve ihtiyaca özel hazırlanan teknik destek sağlar.
Kıbrıs Türk toplumunda DG reformu, Kıbrıs’taki çözüm müzakerelerine destek sağlar, Kıbrıs Türk toplumu için Yardım Programını uygular ve Yeşil Hat Tüzüğünü izler.

Paylaşın: