Ekolojinin Ana Akımlaştırılması Kılavuzu

Ekolojinin Ana Akımlaştırılması Kılavuzu

“Ekolojinin Ana Akımlaştırılması Kılavuzu", Sivil Alan Projesi kapsamında hazırlanmış bir belgedir. Bu rapor tematik ortak konulara ilişkin kılavuzların bir parçasıdır. Kılavuz, STÖ'lerin birer örgüt olarak ekolojik önlemleri benimseme kapasitelerini geliştirmeyi…