Gender Mainstreaming Workshop

Gender Mainstreaming Workshop

This Gender Mainstreaming Guideline is produced by the Civic Space Technical Assistance Project Funded by the European Union. One of the Civic Space Project aims is to strengthen the capacities…
Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Kılavuzu

Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Kılavuzu

“Toplumsal Cinsiyet Ana Akımlaştırma Kılavuzu”, Sivil Alan Projesi kapsamında hazırlanmış bir belgedir. Bu rapor tematik ortak konulara ilişkin kılavuzların bir parçasıdır. Kılavuz, STÖ'lerin LGBTİ+ hakları da dahil olmak üzere toplumsal…