Gençliğin Ana Akımlaştırılması Kılavuzu

“Gençliğin Ana Akımlaştırılması Kılavuzu”, Sivil Alan Projesi kapsamında hazırlanmış bir belgedir. Bu rapor tematik ortak konulara ilişkin kılavuzların bir parçasıdır. Bu kılavuz, STÖ’lerin gençlerin kapsanması konusundaki kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  Gençliğin ana akımlaştırılması, gençlerin yeteneklerini, katılımını ve insan haklarını sağlayan nesiller arası eşitlik ve adalet stratejilerinin birleşimidir. Kılavuz, uluslararası çerçeve ve arka plan ardından anahtar kavramlar ile başlar, ve konuya kısa bir giriş yapılır. STÖ’lerin politikalarında, planlamalarında ve günlük faaliyetlerinde gençleri dikkate alan önlemleri hayata geçirmelerine yönelik bir kendin yap aracıdır. Rapor, alınabilecek önlemlerin bir listesini ve STÖ’lerin durumunu ve ilerlemesini izlemek için bir kontrol listesi sağlar. Kılavuz, STÖ’leri hedefler, ancak gençlerin katılımın anaakımlaştırılmasıyla ilgilenen herhangi bir özel veya yerel paydaşlar tarafından da kullanılabilir.

İndir - TR İndir - EN
← Geri dön