Attitudes and Perceptions of Turkish Cypriot Community Towards Civil Society Volunteering and Donation

“Kıbrıs Türk Toplumunun Sivil Toplum, Gönüllülük ve Bağış Konularına Yönelik Algı ve Tutumu”, Sivil Alan tarafından 2016 yılında yaptırılan bir ankete dayanan bir rapordur. Anketin sağladığı bilgiler, Kıbrıs Türk toplumunun sivil toplum, gönüllülük ve bağışa bakış açısını ve yaklaşımını anlamada yardımcı olmakta ve aşağıdaki konular hakkında bilgi sağlamaktadır: ekonomik ve sosyal iyimserlik, sivil katılım, sivil toplum örgütleri ile ilgili deneyim, STÖ’ler bünyesindeki deneyim, bilgi kaynakları ve medya kullanımı.

İndir - TR İndir - EN
← Geri dön