Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Ana Akımlaştırılması Çalıştayı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Ana Akımlaştırılması Çalıştayı

Sivil Alan, 22.03.2024 tarihinde sivil toplum örgütlerinin (STÖ’lerin) faaliyetlerine ve eylemlerine toplumsal cinsiyet perspektiflerini entegre etme kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Atölye Çalışmasına ev sahipliği yaptı. Bu atölye çalışması, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletme konusunda taahhüdü olan çeşitli STÖ’lerden gelen katılımcıları bir araya getirdi.

STÖ’lerde toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasının temel unsurları arasında, tüm üyeler için güvenli bir ortam oluşturulması, her üyenin görüşüne eşit değer verilmesi, karar alma süreçlerine katılımlarının sağlanması ve tüm cinsiyetlerin karar alma organlarına eşit şekilde dahil edilmesi yer alır. Atölye çalışması, stereotipleri yıkma ve stratejik proje, iletişim ve politika yaklaşımları aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme konusunda aktif katılımı teşvik etti.

STÖ’ler, öncelikle kendi örgütlerinde anlamlı bir eşitlik oluşturabilmek için toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasını benimsemeli, geleneksel cinsiyet stereotiplerini yıkma ve ataerkil normları tekrar üretmeme konusundaki sorumluluklarının bilincinde olmalıdırlar.

Ayrıca, politikaların kadınları ve LGBTİ’leri de kapsayacak şekilde tasarlanmasını sağlamalıdırlar. Bu, politikaların tasarlanma, uygulanma ve değerlendirilme süreçlerinde kadınların ve LGBTİ’lerin özel ihtiyaçlarının, karşılaştıkları zorlukların ve yaşadıkları deneyimlerin dikkate alınıp alınmadığının düzenli olarak sorgulanması gerektiği anlamına gelir. Onların bakış açılarını aktif olarak dahil etmeyi, endişelerini ele almayı ve politika çerçevesinde eşit katılımlarını ve haklarını teşvik etmeyi içerir. Politika çerçevesine bakış açılarının aktif olarak entegre edilmesi, sorunlarının ele alınması ve eşit katılım ile haklarının teşvik edilmesi esastır.

Atölye çalışması, engin deneyimleriyle katılımcılara ilham veren, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve sivil katılım konusunda tanınmış iki uzman olan Aslı Murat ve Ömür Ray moderatörlüğünde gerçekleşti. Uzmanlıkları, örgütsel uygulama ve politikalarda toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasının pratik yönlerine odaklanan ilgi çekici ve bilgilendirici bir oturuma zemin hazırladı.

Katılımcılar arasında Mülteci Hakları Derneği, Evrensel Çocuk Hakları Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği, İnsan Hakları Platformu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Derneği gibi çeşitli sivil toplum örgütlerinden temsilciler yer aldı. Katılımcıların bu denli çeşitli olması, atölye çalışmasının asıl amacını ön plana çıkardı: Birincil odak noktaları ne olursa olsun, sivil toplumun faaliyet gösterdiği tüm alanlara toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırmasının dahil edilmesi.

Atölye çalışması, farklı sektörlerden STÖ’leri bir araya getirerek toplumsal cinsiyet eşitliğinin evrensel öneminin altını çizmekle kalmadı, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolculuğun kolektif bir çaba olduğunu ve tüm toplumsal sektörlerin katılımını ve bağlılığını gerektirdiğini hatırlattı.

Atölye çalışması sona erdiğinde katılımcılar, toplumsal cinsiyet perspektiflerini çalışmalarına entegre etmek için yenilenmiş bir motivasyon ve gelişmiş araçlarla ayrıldılar. Bu toplantının etkisinin katılım sağlayan örgütler içinde ve ötesinde yankılanarak sivil toplumda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılığa yönelik daha geniş harekete katkıda bulunması beklenmektedir.

Sivil Alan, Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması Atölye Çalışmasını düzenleyerek kapsayıcı bir sivil toplumun önemini vurgulamayı amaçlamıştır. Bu tür atölye çalışmaları aracılığıyla Sivil Alan, öğrenme, ağ oluşturma ve işbirliği için paha biçilmez fırsatlar sunarak daha demokratik toplumların önünü açmaktadır. Gelecekteki atölye çalışmalarımızdan haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin!

Sivil Alan, Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve toplam bütçesi 3.499.550 Euro olan bir projedir. Amacı, Kıbrıs Türk toplumunda demokratik değişimleri ve güven artırıcı önlemleri destekleyen daha güçlü bir sivil toplumun inşasına katkıda bulunmaktır.

Paylaşın: