Dayanışma Evi – H4C

Dernek | Barış/Uzlaşı

Adres

28 Marcou Dracou Str., Nicosia 1102, Cyprus

Bölge

Nicosia - Toplumlar Arası

Telefon

+35722445740 / +905488345740

E-posta

admin@home4cooperation.info

Başkan / Temsilci

Andri Christofides, Manager

Sosyal Medya

Web Sitesi

www.home4cooperation.info

İletişim Kişisi

Hayriye Rüzgar, Communications Officer

İletişim Kişisi E-posta

communications@home4cooperation.info

Hayır Kurumu

No