Değirmenlik Çevre ve Tanıtma Derneği – DEGCEV

Dernek | Çevre/Doğa/Ekoloji

Adres

Değirmenlik/Kythrea

Bölge

Nicosia - Kıbrıs’ın kuzey kesimi

E-posta

degirmenlik@gmail.com

Başkan / Temsilci

Yavuz Güngör

Sosyal Medya

Değirmenlik Çevre ve Tanıtma Derneği

İletişim Kişisi

Yavuz Güngör / Gülsün Gözenler

İletişim Kişisi Telefon

0533 874 4541 / 0533 868 9581

İletişim Kişisi E-posta

degirmenlik@gmail.com / gulsumgozenler@gmail.com

Hayır Kurumu

Hayır