Dilbilim Araştırmaları Merkezi

Dernek | Kültür

Adres

Kemal Aksay Cad. Blok 11 Daire 81 Taşkınköy, Lefkoşa/Nicosia

Bölge

Nicosia - Kıbrıs’ın kuzey kesimi

Başkan / Temsilci

Nuri Sılay

Sosyal Medya

İletişim Kişisi

Nuri Sılay

İletişim Kişisi Telefon

0542 859 89 97

İletişim Kişisi E-posta

nurisilay@hotmail.co.uk

Hayır Kurumu

Hayır