Ekoloji Ana Akımlaştırılma Kılavuzu Yayımlandı!

Ekoloji Ana Akımlaştırılma Kılavuzu Yayımlandı!

Ekoloji Ana Akımlaştırılması Kılavuzu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Yardım Projesi tarafından hazırlanmıştır. Sivil Alan Projesi’nin amaçlarından biri STÖ’lerin kapasitelerini güçlendirmek, demokratik değişime yönelik savunuculuk faaliyetlerinde hak temelli bir yaklaşım benimsemelerinde destek olmak, güven artırıcı önlemler ve sivil toplum için daha elverişli bir ortamın oluşturulmasına destek olmaktır. 

Bu bağlamda, STÖ’lerin erişilebilirlik, ekoloji, toplumsal cinsiyet, hak temelli yaklaşım ve gençlik gibi kesişimsel konuları ana akımlaştırmalarına yardımcı olmak amacıyla, STÖ’lerin kendi başlarına uygulamaya koyabilecekleri bir dizi kılavuz geliştirilmiştir. Hazırlanan bu kılavuzlar, STÖ’lerin hak temelli yaklaşımı, politika belirleme, planlama ve günlük faaliyetlerine dahil ederek ana akımlaştırmalarını teşvik etmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Kılavuzlar katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmış, konuyla ilgili çalışmalar yürüten STÖ’ler kılavuzların hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Kesişimsel her konu için STÖ’lerden oluşan bir danışma grubu belirlenmiş ve kendilerine her aşamada danışılmıştır. 

İngilizce ve Türkçe hazırlanan bu kılavuzların sadece destek masası veya Sivil Alan Projesi kapsamında yürütülen Sivil Büyü programının faydalanıcıları için değil, Kıbrıs’ta ya da başka yerlerdeki bütün sivil toplum örgütleri için de faydalı olacağına inanıyoruz. Ayrıca, bu kılavuzda önerilen pratik önlemlerin birçoğu kurumsal yapılar ve kamu kurumları için de uygulanabilir önlemlerdir. 

Hak temelli yaklaşım, tematik kesişimsel konularda tamamlayıcı bir set olarak hazırlanan kılavuzların uygulanması için genel bir çerçeve sunmaktadır. Bununla birlikte, her tematik kılavuzu, kesişimsel konulara ilişkin ilgili kısmın tek başına da kullanılabilmesini ve ana akımlaştırılmasını sağlayacak şekilde tasarladık. Bu nedenle, Ekoloji Ana Akımlaştırılması Kılavuzu örgütünüzün ekolojiyi koruma kapasitesini artırmak amacıyla kullanabilirsiniz. 

Kılavuzların başlangıç kısmında konunun uluslararası çerçevesi ve arka plan bilgisi sunulmaktadır. Ardından, konuya ilişkin temel kavramlar verilmekte ve konuya kısa bir giriş yapılmaktadır. Bunu takiben, STÖ’lerin gerek politika ve strateji belirleme aşamalarında, gerekse toplantı, etkinlik ve ofis çalışmaları gibi operasyonel düzeylerde uygulamaya koyabilecekleri özel önlemler sunulmaktadır. Kılavuzda ele alınan tüm önlemleri örgütünüzde hayata geçirecek şekilde düzenlemeler yapmanız tavsiye edilse de, adım adım uygulama yaklaşımını tercih edebilir ve önlemleri teker teker uygulayabilirsiniz. 

Kılavuzun sonunda sunulan kontrol listesini kullanarak durumunuzu izleyebilirsiniz. İzleme sonuçlarınızı kamuya açık hale getirmeyi değerlendirebilirsiniz. Böylece, hak temelli yaklaşımın şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uyum sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda diğer STÖ’leri de kılavuzu kullanmaya teşvik edebilirsiniz. 

Sivil Alan, Kılavuzda yer verilen önlemleri uygulayan STÖ’lerden alınacak geri bildirimler temelinde Kılavuzları periyodik olarak geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu, bir önlemin revize edilmesi ve/veya uyarlanması olabileceği gibi, yeni bir önlemin eklenmesi şeklinde de olabilecektir. Bu nedenle, sizlerden Kılavuzlarla ilgili geri bildirimlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ediyoruz. 

Bu fırsattan istifade, ekoloji ana akımlaştırılma kılavuzunun hazırlanmasında danışma grubunda yer alan aşağıdaki STÖ’lere değerli katkıları ve uzmanlıkları için teşekkürlerimizi sunarız:

Avli

Cyprus Environmental Stakeholders Forum

Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği

Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü

Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti

Kuşları ve Doğayı Koruma Cemiyeti

Laona Foundation

Taşkent Doğa Parkı

Paylaşın: