Ekolojinin Ana Akımlaştırılması Atölyesi

Ekolojinin Ana Akımlaştırılması Atölyesi

Sivil Alan, 22 Nisan 2024 tarihinde 16:00 ile 19:00 saatleri arasında Ekolojinin Ana Akımlaştırılması Atölyesi düzenleyecek. Bu atölye, çeşitli sivil toplum örgütlerinin (STÖ) faaliyetlerine ekolojik bakış açılarını entegre etmeyi ve kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Ekolojinin Ana Akımlaştırılması Atölyesi, STÖ’leri geleneksel tüketim alışkanlıklarını değiştirmek ve çevresel etkileri azaltmak konusundaki sorumluluklarının farkına varmalarını sağlamak amacıyla öncelikle kendi kuruluşlarında sürdürülebilir bir çevre oluşturarak bu bilinci aşılamayı hedeflemektedir.

Atölye, ekolojiyi ana akıma dahil etmenin önemini anlamaya ve çevresel ile iklim perspektiflerini bireysel ve STÖ faaliyetlerine entegre etmeye odaklanacak. Etkileşimli sunumlar, vaka çalışmaları ve pratik egzersizlerle desteklenen bu atölye, ekolojik sorunlara pratik çözümler geliştirilmesi için aktif katılımı teşvik etmek üzere tasarlanmıştır.

Atölye, organizasyonel uygulama ve politikalarında ekolojiyi ana akıma dahil etmenin pratik yönlerine odaklanacak olan ekoloji uzmanları Nazar Erişkin ve Münise Alibeyoğlu tarafından yürütülecektir.

Atölye sonunda katılımcıların ekolojik perspektiflerin çalışmalarına entegrasyonunu kuvvetlendirecek ileri düzey bilgi ve araçlarla ayrılmalarını hedefliyoruz. Bu toplantının etkisi, katılan kuruluşlar ve ötesinde, sivil toplumda ekolojik sürdürülebilirlik ve kapsayıcılığa doğru geniş bir hareketin katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Sivil Alan, Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve toplam bütçesi 3.499.550 Euro olan bir projedir. Amacı, Kıbrıs Türk toplumunda demokratik değişimleri ve güven artırıcı önlemleri destekleyen daha güçlü bir sivil toplumun inşasına katkıda bulunmaktır.

Paylaşın: