Ekolojinin Ana Akımlaştırılması Atölyesi Sivil Alan ofisinde gerçekleşti!

Ekolojinin Ana Akımlaştırılması Atölyesi Sivil Alan ofisinde gerçekleşti!

Sivil Alan, 22 Nisan 2024 tarihinde sivil toplum örgütlerinin (STÖ) ve aktivistlerin faaliyetlerine ekolojik perspektifler entegre etmeleri için gerekli bilgi ve araçları sağlamak amacıyla Ekoloji’nin Ana Akımlaştırılması Atölyesi’ni düzenledi. Bu atölye, Yeşil Barış Hareketi, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası, Mağusa Kültür Derneği, Vegan İnsiyatifi ve aktivistler dahil olmak üzere çeşitli STÖ’lerin ekolojik sürdürülebilirliği ilerletme konusundaki taahhüdünü sergileyen çeşitli katılımcıları bir araya getirdi.

Atölye, Münise Alibeyoğlu ve Nazar Erişkin tarafından kolaylaştırıldı. Atölye, katılımcıların aralarında ağ kurmalarını ve düşüncelerini paylaşmalarını sağlamak amacıyla ara verilen bir dizi bölümden oluşuyordu. Oturum, 16:00 ile 16:15 arasında bir tanıtım bölümü ile başladı, ardından 16:15 ile 17:00 arasında ekolojinin ana akımlaştırılmasına yönelik kavramsal yaklaşımlara odaklandı. Öğrenmeyi pekiştirmek ve fikir alışverişinde bulunmak için bir ara verildi. Atölye, ekolojik ana akımlaştırmanın anlaşılmasına adanmış bir oturumla devam etti ve 17:45’e kadar sürdü, 18:00 ile 18:45 arasında ekolojik uygulamaların pratik uygulamalarını ve kurumsal entegrasyonunu vurguladı. Etkinlik, değerlendirme, sonraki adımlar ve kapanış konuşmaları ile 18:45 ile 19:00 arasında sona erdi.

Atölyenin kurgulanması, katılımcıların sadece bilgi alıcıları değil, aynı zamanda tartışmalara aktif katılımcılar olmalarını sağlayacak şekilde interaktif öğrenmeye vurgu yaptı. Bu yaklaşım, katılımcıların deneyimlerini paylaşmalarını sağlayarak kolektif öğrenme deneyimini zenginleştiren bir ortam yarattı.

Atölyenin interaktif öğeleri, katılımcıların teorik bilgileri pratik uygulamalarla bağdaştırmalarına yardımcı olan gerçek hayat vaka çalışmaları ve grup tartışmaları kullanımında da belirgindi. Bu yöntem, çeşitli sektörlerde karar alma süreçlerine ekolojik ilkelerin entegre edilmesi amacını gerçekleştirmede temel bir rol oynadı ve böylece çevresel sürdürülebilirliği teşvik etti.

Gelecek atölye çalışmalarımız, etkinliklerimiz ve destek programlarımız hakkında daha fazla bilgi almak için Sivil Alan’ın sosyal medya kanallarını takip edin!

Sivil Alan, Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve toplam bütçesi 3.499.550 Euro olan bir projedir. Amacı, Kıbrıs Türk toplumunda demokratik değişimleri ve güven artırıcı önlemleri destekleyen daha güçlü bir sivil toplumun inşasına katkıda bulunmaktır.

Paylaşın: