Erişilebilirlik Ana Akımlaştırma Atölyesi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Destek Projesi, 20 Aralık Salı saat 16:00 ile 19:00 arasında Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği binasında Erişilebilirlik Ana Akımlaştırma Atölyesi düzenliyor. Erişilebilirlik Ana Akımlaştırma Atölyesi, sivil toplum örgütlerininin (STÖ’lerin) politikalarına, çalışmalarına ve gündelik faaliyetlerine erişebilirliği ana akımlaştırmalarını güçlendirmeye destek olmayı amaçlıyor. Atölye Türkçe gerçekleşecek ve İngilizce simultane çeviri olacaktır, ayrıca atölye süresince işaret dili ile çeviri de bulunacaktır.

Kayıt olmak için: https://forms.gle/t2UKQEoBqP53a9q86

Erişilebilirliğin ana akımlaştırılmasının tanımı şu şekildedir: “Engellilerin sorunlarının ve tecrübelerinin tüm siyasi, ekonomik ve toplumsal çevrelerde politika ve programların tasarım, uygulama, iz­leme ve değerlendirmesinin ayrılmaz bir boyutu haline getirilmesiyle engellilerin bunlardan eşit şekilde yarararlanması ve mevcut eşitsizliği güçlendirmeyecek bir strateji. Nihai hedef, engellilik eşitliğinin sağlan­masıdır.”

Atölye’de yeni yayımlanan Erişilebilirlik Ana Akımlaştırma Kılavuzu’nu katılımcılara sunacağız. Bu Kılavuz içerisinde STÖ’lerin politika, strateji ve faaliyet düzeylerinde kullanabilecekleri uygulanabilir önlemler bulunmaktadır. Kılavuz’da ayrıca, önerilen önlemleri ve adımları örgütünüzde uygulayıp uygulamadığınıza dair kendinizi değerlendirebileceğiniz bir kontrol listesi de sunulmaktadır. Buna ek olarak, atölyenin ardından, erişilebilirliği ana akımlaştırmak için daha detaylı bir rehberliğe ihtiyaç duyan STÖ’ler için, Sivil Alan özel koçluk desteği de sunacaktır.

Sivil Alan, 1,749,800 Euro total bütçe ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk toplumu (KTt) bünyesinde demokratik değişim ve güven arttırıcı önlemleri destekleyen daha güçlü bir sivil toplumun oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bir Teknik Destek Projesi’dir.

Paylaşın: