Erişilebilirlik Ana Akımlaştırma Kılavuzu yayımlandı!

Erişilebilirlik Ana Akımlaştırma Kılavuzu yayımlandı!

Erişilebilirlik Ana Akımlaştırma Kılavuzu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Destek Projesi tarafından hazırlanmıştır. Sivil Alan Projesi’nin amaç­larından biri STÖ’lerin kapasitelerini güçlendirmek, demokratik değişime yöne­lik savunuculuk faaliyetlerinde hak temelli bir yaklaşım benimsemelerinde des­tek olmak, güven artırıcı önlemler ve sivil toplum için daha elverişli bir ortamın oluşturulmasına destek olmaktır.

Bu bağlamda, STÖ’lerin erişilebilirlik, ekoloji, toplumsal cinsiyet, hak temelli yak­laşım, gençlik ve çocuk gibi kesişimsel konuları ana akımlaştırmalarına yardımcı olmak amacıyla, STÖ’lerin ”kendin yap aracı” (DIY) olarak kullanabilecekleri bir dizi kılavuz geliştirilmiştir. Hazırlanan bu kılavuzlar, STÖ’lerin hak temelli yaklaşımı, politika belirleme, planlama ve günlük faaliyetlerine dahil ederek ana akımlaştırmalarını teşvik etmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Kılavuzlar katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmış, konuyla ilgili çalışmalar yürüten STÖ’ler kılavuzların hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Her kesişimsel konu için STÖ’lerden oluşan bir danışma grubu belirlenmiş ve her aşamada dahil olmaları sağlanmıştır.

İngilizce ve Türkçe hazırlanan bu kılavuzların sadece Sivil Alan Projesi des­tek masası veya Sivil Büyü Programı’nın yararlanıcıları için değil, Kıbrıs’ta ya da başka yerlerdeki bütün sivil toplum örgütleri için de faydalı olacağına inanıyoruz. Ayrıca, bu kılavuzlarda öne­rilen pratik önlemlerin birçoğu özel sektör ve kamu kurumları için de uygulanabilir önlemlerdir.

Hak temelli yaklaşımın uygulanmasının genel bir çerçeve sağladığı kılavuzlar, Tematik kesişimsel konular üzerine hazırlanan kılavuzlar, uygulamada hak temelli yaklaşımın genel bir çerçeve sunduğu, birbirlerini tamamlayan bir set olarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte, her kılavuz içerdiği tematik konunun ana akımlaştırılması için tek başına da kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, Erişilebilirlik Ana Akımlaştırma Kılavuzunu örgütünüzü daha erişilebilir kılmak, projelerinizin, faaliyetlerinizin, politikalarınızın engellileri eşit şekilde kapsamak üzere geliştirilmesine dair kapasitenizi artırmak amacıyla kulla­nabilirsiniz.

Kılavuzlar, konunun uluslararası çerçevesini ve arka planını sunarak başlamakta, ardından temel kavramlar ve konuya kısa bir giriş ile devam etmektedir. Daha sonra, STÖ’lerin gerek politika ve strateji düzeyinde gerekse toplantılar, etkinlikler, ofisler vb. gibi operasyonel düzeyde kullanabileceği somut uygulanabilir önlemler sunar. Örgütünüzü, Kılavuz’da sunulan tüm önlemleri tam anlamıyla uygular hale getirmeniz önerilse de önlemleri birer birer uygulayacağınız, adım-adım ilerlemeli bir stratejiyi de tercih edebilirsiniz. Kılavuzun sonunda sağlanan kontrol listesi örgütünüzün durumunu izlemek için kullanılabilir. Sonuçlarınızı yalnızca hak temelli yaklaşımın şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle uyumlu olmak için değil, aynı zamanda diğer STÖ’leri kılavuzları kullanmaya teşvik etmek için de kamuya açık halde paylaşmayı bile düşünebilirsiniz.

Sivil Alan, kılavuzda yer verilen önlemleri uygulayan STÖ’lerden alınacak geri bildirimler temelinde kılavuzları periyodik olarak geliştirmeyi hedefle­mektedir. Bu, bir önlemin yenilenmesi ve/veya uyarlanması olabileceği gibi, yeni bir önlemin eklenmesi şeklinde de olabilecektir. Bu nedenle, sizler­den kılavuzlarla ilgili geri bildirimlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ediyoruz.

Bu fırsattan istifade, Erişilebilirlik Ana Akımlaştırma Kılavuzu’nun hazırlanmasında danışma grubunda yer alan aşağıdaki STÖ’lere değerli katkıları ve uzmanlık­ları için teşekkürlerimizi sunarız:

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD)

Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV)

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD)

Paylaşın: