Fractal Folks

Kayıt yaptırmadan çalışan inisiyatif | Çevre/Doğa/Ekoloji

Adres

Nicosia

Bölge

Nicosia - Kıbrıs’ın kuzey kesimi

Sosyal Medya

Fractal Folks | Fractal Folks

İletişim Kişisi

Hasan Belen / Ahmet Zilci

İletişim Kişisi Telefon

0533 865 2427 / 0548 885 0123

İletişim Kişisi E-posta

hasanbelen888@gmail.com / ahmet.zilci@abbilgi.eu

Hayır Kurumu

Hayır