ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (MENTORING)

Το πρόγραμμα Civic Space Mentoring έχει σχεδιαστεί ως μια ευέλικτη και μη ιεραρχική διαδικασία προσβάσιμη από κάθε ΟΚΠ χωρίς διακρίσεις, σύμφωνα με την οποία οι συμμετέχοντες θεωρούνται ίσοι, μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, και όχι μέσω μιας ιεραρχικής σχέσης δασκάλου-μαθητή.

Υπηρεσία Βοήθειας

Μία από τις αποστολές του Civic Space είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης κοινωνίας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτής της εντολής, το Civic Space λειτουργεί μια Υπηρεσία Βοήθειας για την παροχή εξατομικευμένης στήριξης στις ΟΚΠ σε διάφορα γενικά θέματα ανάπτυξης δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της υπεράσπισης, της συγκέντρωσης κεφαλαίων, της επικοινωνίας, του στρατηγικού σχεδιασμού, του σχεδιασμού έργων, της οργανωτικής διαχείρισης, των συμπράξεων και της δικτύωσης.

Αίθουσα συνεδριάσεων

Το Civic Space προσφέρει την αίθουσα συνεδριάσεων του γραφείου του σε ΟΚΠ και ακτιβιστές που τη χρειάζονται προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα στην κοινωνία των πολιτών να δικτυωθεί, να καλύψει τις γραφειακές της ανάγκες και να δει πώς λειτουργεί σε καθημερινή βάση το Civic Space.

Εκδηλώσεις