Δικτύωση και Συμπράξεις

Δικτύωση και Συμπράξεις

Με τη στήριξη της δικτύωσης και την προώθηση των συμπράξεων, το Civic Space συμβάλλει στη δημιουργία χώρων διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ΟΚΠ από τον ίδιο τομέα και/ή από διαφορετικές κοινότητες στην Κύπρο.