Perceptions of Turkish Cypriot Civil Society Organisations Towards Civil Society Capacity

Perceptions of Turkish Cypriot Civil Society Organisations Towards Civil Society Capacity

Κοινωνία των Πολιτών

“Kıbrıs Türk sivil toplum örgütlerinin sivil toplum kapasitesine yönelik algıları”, Sivil Alan tarafından Ekim 2016'da yaptırılan bir ankete dayanan bir rapordur. Ankette yer alan bilgiler, Kıbrıs Türk STÖ'lerinin sivil toplumun kapasitesine bakış açıları ve yaklaşımlarının anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin özellikleri ve kapasitesi, yönetim, finans, ağ oluşturma ve planlama kapasitesi, iletişim faaliyetleri, Kıbrıs Türk STÖ'lerinin etkisi, STÖ'ler ve yerel paydaşlar arasındaki diyalog ve işbirliği yapıları ve mekanizmaları, Kıbrıs Rum STÖ'leriyle işbirliği ve iş dünyası ve medya ile işbirliği gibi konular hakkında bilgiler içermektedir.

İndir