Dokuzuncu Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Hibe Programı

Dokuzuncu Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Hibe Programı

Avrupa Komisyonu Kıbrıs genelindeki sivil toplum örgütlerini (STÖ) desteklemek amacıyla 2.250.000 Euro bütçeli bir teklif çağrısı başlattı.

Dokuzuncu Kıbrıslı sivil toplum iş başında hibe programının genel amacı, sivil toplumu güven, diyalog ve iş birliğini geliştirme konularında desteklemenin yanı sıra Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine katkı sağlayacak projeler aracılığıyla Avrupa Birliği değer ve standartlarını teşvik etme konusunda desteklemektir. Avrupa Komisyonu 2007’den bu yana Sivil Topluma yönelik Teklif Çağrıları aracılığıyla toplamda 17,5 milyon Euro’nun üzerinde hibe tahsis etmiş ve 150’nin üzerinde STÖ, hibe faydalanıcısı olarak bu fonlardan yararlanmıştır.

Bu teklif çağrısı, farklı öncelikler barındıran dört Lot’tan oluşmaktadır:

  1. Kıbrıs Türk toplumundaki (KTt) STÖ’lerin kapasitelerini Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine ulaşabilmek amacıyla artırmak. Bu özel hedef, Lot 1 – Çevreyle ilgili projelerin tahsis edilmesiyle yerine getirilecektir.
  2. Ada genelinden sivil toplum örgütlerinin yürüteceği güven artırıcı önlemler ve ortak projeler aracılığıyla Kıbrıs toplumları arasında diyalog ve işbirliğinin teşvik edilmesi. Bu özel hedef, Lot 2 – İki toplumlu güven artırıcı projelerin tahsisi ile yerine getirilecektir.
  3. Kıbrıs Türk toplumundaki sivil toplumu, karar alma süreçlerine katılım sağlayarak, değişimleri etkileyerek ve hem yerel seviyede hem de AB düzeyinde sektörel ve sektörler arası iş birliğini teşvik ederek anlamlı sosyo-ekonomik değişimler gerçekleştirmeye teşvik etmek. Bu özel hedef, Lot 3 – KTt’de sivil toplumun güçlendirilmesi ile yerine getirilecektir.
  4. AB fonlarının, özellikle KTt’de daha önce AB hibelerinden yararlanmamış STÖ’lerin desteklenmesini sağlayacak şekilde çeşitlendirilmesini teşvik etmek. Bu özel hedef Lot 4 – İlk kez başvuruda bulunan başvuru sahipleri ile yerine getirilecektir.

Lot 1 ve Lot 2 için tahsis edilen bütçe 500.000 Euro’dur. Başvuru sahipleri, Lot 1 ve Lot 2’de 100.000 Euro ile 125.000 Euro arasında Avrupa Birliği (AB) katkısı talep edebileceklerdir. Lot 3 için tahsis edilen bütçe 950.000 Euro’dur. Başvuru sahipleri, Lot 3’de 100.000 Euro ile 200.000 Euro arasında AB katkısı talep edebileceklerdir. Lot 4 için 300.000 Euro tahsis edilmiştir. Başvuru sahipleri, Lot 4’de 40.000 Euro ile 100.000 Euro arasında AB katkısı talep edebileceklerdir.

Bütün Lot’lardaki Avrupa Birliği katkısı, sunulacak proje teklifinde belirtilen toplam tutarın %60 ila %95’ini karşılayabilecektir. Başvuru sahibi ve/veya eş-başvuru sahipleri maliyetin kalan kısmını eş finansmanla karşılamalıdırlar.

Lot 1, Lot 3 ve Lot 4 kapsamında önerilecek projeler yalnızca tek bir başvuru sahibi tarafından uygulanabilir ve esas başvuru sahibinin Kıbrıs Türk toplumunda kayıtlı olması gerekmektedir. Lot 2 kapsamında önerilen projeler ise biri Kıbrıs Türk toplumundan, diğeri Kıbrıs Rum toplumundan olmak üzere, en az iki başvuru sahibi ile uygulanmalıdır. Hibe başvuru rehberinin uygunluk kriterleri bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, ilaveten yer alacak eş başvuru sahipleri Kıbrıs dışında kayıtlı olabilir. Lot 4 başvuru sahiplerinin geçmişte AB hibelerinden yararlanmamış olması gerekmektedir.

Bu Teklif çağrısı kısıtlı bir çağrıdır, bu nedenle başvuru sahiplerinin başlangıçta sadece kavram belgelerini sunmaları gerekmektedir. Tekliflerin (kavram belgelerinin) son teslim tarihi 22 Temmuz 2024, Brüksel saatiyle 15:00’tir (Kıbrıs saatiyle 16:00).

Hibe Başvuru Rehberi, teklif çağrısıyla ilgili dokümanlar ve şablonlar 181166 referans numarasıyla aşağıdaki adreste mevcuttur: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/calls-for-proposals.

Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik bilgilendirme oturumları ve eğitimler Haziran 2024’te hem çevrimiçi ortamda hem de fiziki ortamda gerçekleştirilecektir. Ayrıntılar www.abbilgi.euwww.facebook.com/ABBilgiwww.tcceugrantsupport.eu ve www.facebook.com/ABhibedestek adreslerinde mevcuttur.

Yardım masası desteği, info@civicspace.eu adresine yazarak Sivil Alan’dan (https://civicspace.eu/en/ ) talep edilebilir.

Bu girişim, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve Avrupa Komisyonu tarafından uygulanmaktadır.

Μοιραστείτε το: