Nadir Görülen Hastalıklar Ağı

Μη εγγεγραμμένη πλατφόρμα ή δίκτυο | Υγεία

Μοιραστείτε το:

District

Nicosia - Kıbrıs’ın kuzey kesimi

Telefon

0090 392 228 83 37

E-posta

nadirgorulenhastaliklaragi@gmail.com

Social Media

İletişim Kişisi

İzlem Sönmez

Contact Person Telephone

0090 533 825 44 99

İletişim Kişisi E-posta

izlem.sonmez@gmail.com

Charity

Hayır

Do you own legal charity status?

Hayır