Hak Temelli Yaklaşımın Ana Akımlaştırılma Atölyesi

Hak Temelli Yaklaşımın Ana Akımlaştırılma Atölyesi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Destek Projesi, Dayanışma Evi’nde 20 Mart’ta 16:00 ile 19:00 saatleri arasında Hak Temelli Yaklaşımın Ana Akımlaştırılması Atölyesi düzenliyor. Atölye, hak temelli yaklaşıma dair anlayışın geliştirilmesini,  bu yaklaşımın politika, eylem,  ve günlük faaliyet seviyelerinde sivil toplum örgütleri (STÖler) tarafından anaakımlaştırılmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Atölye İngilizce gerçekleştirilecek ve atölye süresince simultane Türkçe çeviri ile talep edilirse işaret dili tercümesi yapılacaktır.

Hak temelli yaklaşımın kaynağı uluslararası insan hakları hukukundaki ilke ve standartları içeren insan hakları temelli yaklaşıma dayanmaktadır. Hak temelli yaklaşım, geçmişte daha sık kullanılan hayır kurumu temelli veya ihtiyaç temelli yaklaşımlardan farklıdır. Hak temelli yaklaşım, yükümlülük sahiplerinin yükümlülüklerini yerine getirme kapasitelerini geliştirir ve hak sahiplerini haklarını talep etmeye teşvik eder.

Hak temelli yaklaşımın ana akımlaştırılması, sistematik olarak yükümlülük sahiplerinin sorumluluklarını ele alır ve onları eyleme geçmeye çağırır. Hak temelli yaklaşımın ana akımlaştırılması, hak sahiplerini güçlendirerek haklarını talep etme kapasitelerini artırır. Her hak sahibini hayır veya ihtiyaç temelli yaklaşımların ötesine geçen, ve onların sağlayacağı etkiyi çarpan etkisiyle artıran birer değişim öznesi yapmayı amaçlar.. Hak temelli yaklaşımın ana akımlaştırılması, hak sahiplerini aktif vatandaşlar olmaya ve haklarını savunmaya teşvik eder. Hakların geliştirilmesi ve daha iyi uygulanması çalışmalarına yükümlülük sahiplerinin yanı sıra sivil katılımın da sağlanması, hak temelli yaklaşımın ana akımlaştırılmasının odaklandığı alanlardan biridir. Aktif yurttaşlık, demokrasi kültürünün gelişmesine yol açar.

Atölye sırasında, Sivil Alan, yakın zamanda yayınlanan Hak Temelli Yaklaşımın Ana Akımlaştırılması Kılavuzunu sunacak. Bu Kılavuz, STÖ’lerin politika, strateji ve faaliyet düzeylerinde kullanabilecekleri uygulanabilir önlemleri içermektedir. Bir örgütün, tavsiye edilen önlemleri ve adımları uygulayıp uygulamadığını değerlendirmek için kullanılabilecek bir kontrol listesi de Kılavuz’da sunulmaktadır. Buna ek olarak, atölyenin ardından, hak temelli yaklaşımın ana akımlaştırılması için daha detaylı bir rehberliğe ihtiyaç duyan STÖ’ler için, Sivil Alan özel koçluk desteği de sunacaktır.

Sivil Alan, 3.499.550 Euro total bütçe ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk toplumu (KTt) bünyesinde demokratik değişim ve güven arttırıcı önlemleri destekleyen daha güçlü bir sivil toplumun oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bir Teknik Destek Projesi’dir.Detaylı adres için: https://goo.gl/maps/Z7Rb9JTfVKqNnkuV7

Paylaşın: