Hak Temelli Yaklaşımın Ana Akımlaştırılması Kılavuzu Yayımlandı!

Hak Temelli Yaklaşımın Ana Akımlaştırılması Kılavuzu Yayımlandı!

Hak Temelli Yaklaşımın Ana Akımlaştırılması Kılavuzu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Destek Projesi tarafından hazırlanmıştır. STÖ’lerin erişebilirlik, ekoloji, toplumsal cinsiyet, hak temelli yaklaşım ve gençlik gibi kesişimsel konuları ana akımlaştırmasına destek olmak için “kendin yap aracı” olarak geliştirilen beş kılavuzdan biridir. Bu kılavuzlar, STÖ’lerin hak temelli yaklaşımı politikalarına, planlamalarına ve günlük çalışmalarına dahil etmelerini teşvik etmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır.

Hak Temelli Yaklaşımın Ana Akımlaştırılması Kılavuzu, ana akımlaştırma kılavuzlarını birbirleriyle ilişkilendiren, kesişen tematik alanlar arasında köprü kuran bir çerçeve sunmaktadır. Hak temelli yaklaşımı sağlamak için projelerinizin, faaliyetlerinizin, etkinliklerinizin, eylemlerinizin ve politikalarınızın tasarımında örgütünüze rehberlik etmeyi amaçlar.

Kılavuzlar, konunun uluslararası çerçevesini ve arka planını sunarak başlamakta, ardından temel kavramlar ve konuya kısa bir giriş ile devam etmektedir. Daha sonra, STÖ’lerin gerek politika ve strateji düzeyinde gerekse toplantılar, etkinlikler, ofisler vb. gibi operasyonel düzeyde kullanabileceği somut uygulanabilir önlemler sunar. Örgütünüzü, Kılavuz’da sunulan tüm önlemleri tam anlamıyla uygular hale getirmeniz önerilse de önlemleri birer birer uygulayacağınız, adım-adım ilerlemeli bir stratejiyi de tercih edebilirsiniz. Kılavuzun sonunda sağlanan kontrol listesi örgütünüzün durumunu izlemek için kullanılabilir. Sonuçlarınızı yalnızca hak temelli yaklaşımın şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle uyumlu olmak için değil, aynı zamanda diğer STÖ’leri kılavuzları kullanmaya teşvik etmek için de kamuya açık halde paylaşmayı bile düşünebilirsiniz.

Her kılavuz, ilgili konudaki STÖ’lerin hazırlanmasına dahil olduğu katılımcı bir yaklaşımla geliştirilmiştir. Her kesişimsel konu için STÖ’lerden oluşan bir danışma grubu belirlenmiş ve her aşamada danışılmıştır.

İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan bu Kılavuzun yalnızca Sivil Alan’ın destek masası veya Sivil Büyü desteği yararlanıcıları için değil, Kıbrıs’taki ve başka yerlerdeki tüm sivil toplum örgütleri için faydalı olacağına inanıyoruz. Ayrıca, Kılavuzda önerilen pratik önlemlerin çoğu, özel sektör ve kamu kurumları için de geçerlidir.

Sivil Alan, önerilen önlemleri uygulayan STÖ’lerden alınan geri bildirimlere dayalı olarak önlemleri periyodik olarak iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tür bir iyileştirme, bir önlemin revize edilmesi ve/veya uyarlanması veya yenisinin eklenmesi anlamına gelebilir. Bu nedenle, önlemlerle ilgili görüşlerinizi bize iletmenizi rica ederiz.

Bu fırsatı değerlendirerek, Hak Temelli Yaklaşımın Ana Akımlaştırılması Kılavuzu’nun danışma grubu olarak aşağıdaki STÖ’lere değerli katkıları ve uzmanlıkları için teşekkür etmek istiyoruz:

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD)

İnsan Hakları Platformu (HRP)

Kıbrıs Türk Barolar Birliği – İnsan Hakları Komitesi Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı

Kuir Kıbrıs Derneği

Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği (SİTİ)

Üçüncü Toplum Forumu Derneği

Sivil Alan Projesinin amacı, STÖ’lerin kapasitelerini güçlendirmek ve demokratik değişiklikleri, güven artırıcı önlemleri ve sivil toplum için daha elverişli bir ortamı savunmak için hak temelli bir yaklaşım benimsemelerini desteklemektir.

Paylaşın: