İleri Düzey Dijital İletişim Eğitimiyle STÖ’lerin ve Aktivistlerin Güçlendirilmesi.

İleri Düzey Dijital İletişim Eğitimiyle STÖ’lerin ve Aktivistlerin Güçlendirilmesi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Teknik Destek projesi Sivil Alan, katılımcıları çalışmalarında uygulayabilecekleri beceri, bilgi ve stratejilerle donatmak amacıyla ileri düzey dijital iletişim eğitimi düzenledi. İki günlük eğitim programı 8 ve 9 Nisan 2023 tarihlerinde sabah 10:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında 17 farklı STÖ’den 31 aktivistin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sivil toplum örgütleri (STÖ’ler) sosyal adaletin desteklenmesinde, insan haklarının savunulmasında ve yükümlülük sahiplerinin hesap vermesinin sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Günümüzün dijital dünyasında, STÖ’lerin seslerini duyurabilmeleri ve topluluklarını harekete geçirebilmeleri için etkili iletişim stratejileri şarttır. Bunu başarmaya yardımcı olmak amacıyla STÖ’ler için İleri Düzey Dijital İletişim Eğitimi düzenledik.

Eğitim müfredatı, hedef kitlenin özel ihtiyaçları ve ilgi alanları temel alınarak geliştirildi. Eğitimde dijital iletişim stratejileri, içerik oluşturma, sosyal medya yönetimi, e-posta pazarlaması, kampanya planlama ve değerlendirme, dijital güvenlik ve gizlilik gibi çok çeşitli konular ele alındı.

Eğitim, STÖ’ler için dijital iletişim alanında deneyimli bir uzman tarafından yürütüldü. Oturumlarda bilgi aktarımı, uygulamalı alıştırmalar ve pratik ödevler yer aldı. Katılımcıların deneyimlerini, fikirlerini ve en iyi uygulamalarını paylaşmaları teşvik edildi, bu da eğitimi daha da ilgi çekici ve bilgilendirici hâle getirdi.

Katılımcılardan gelen geri bildirimler çoğunlukla olumluydu. Eğitimin içeriğini, metodolojisini ve edindikleri bilgi ve becerileri memnuniyetle karşıladılar. Ayrıca, eğitimin diğer STÖ’lerle bağlantı kurma ve bilgi ve deneyimlerini paylaşma konusunda kendilerine sağladığı ağ oluşturma fırsatlarını da değerli bulduklarını belirttiler.

STÖ’ler için İleri Düzey Dijital İletişim Eğitimi, hedeflerine ulaşma bakımından başarılı oldu. Katılımcıları, hedeflerine ulaşmak için uygulayabilecekleri ileri düzey dijital iletişim becerileri, bilgileri ve stratejileri ile güçlendirdi. Ayrıca STÖ’ler arasında daha etkili savunuculuk ve sosyal değişim sağlayacak bir ağ oluşturma ve işbirliği platformu yarattı.

Eğitimde edinilen bilgi ve becerileri pekiştirmek için katılımcı STÖ’lere talepleri doğrultusunda rehberlik sağlamaya devam edeceğiz.

Bu eğitimin sadece katılımcı STÖ’lere değil, diğer STÖ’lere de dijital iletişim beceri ve stratejilerine yatırım yapmaları ve toplumlarında sosyal değişimi savunmaya devam etmeleri için ilham ve motivasyon sağlamasını umuyoruz.

Sivil Alan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve toplam bütçesi 3,499,550 Avro olan bir projedir. Amacı, Kıbrıs Türk toplumunda demokratik değişimleri ve güven yaratıcı önlemleri destekleyen daha güçlü bir sivil toplum oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Paylaşın: