İskele Kadınlar Derneği – İSKAD

Dernek | Kadın Hakları

Adres

İskele Doktor Küçük Caddesi No.11 İskele/Trikomo

Bölge

İskele/Trikomo - Kıbrıs’ın kuzey kesimi

E-posta

iskelekadinlardernegi@hotmail.com

Başkan / Temsilci

Zekiye Gece

Sosyal Medya

İletişim Kişisi

Zekiye Gece / Emine Mülazim

İletişim Kişisi Telefon

0542 854 81 75 / 0533 864 42 12

İletişim Kişisi E-posta

zekiyegece@hotmail.com / iskelekadinlardernegi@hotmail.com

Hayır Kurumu

Hayır