Kıbrıs Türk MS Derneği

Dernek | Sağlık

Adres

Bölge

Nicosia - Kıbrıs’ın kuzey kesimi

Telefon

05338634334

kibristurkmsdernegi@gmail.com

Başkan / Temsilci

Sibel Hançerli

Sosyal Medya

Web Sitesi

İletişim Kişisi

Özay Tanözü-Denetleme Kurulu Başkanı

İletişim Kişisi Telefon

İletişim Kişisi E-posta

ozay.tanozu@yahoo.com

Hayır Kurumu

Hayır

Yardım Toplayabiliyor mu?

Hayır