Kuzey Kıbrıs Türk Odyologlar Derneği (KKTOD)

Dernek | Sağlık

Bölge

Nicosia - Kıbrıs’ın kuzey kesimi

E-posta

kuzeykibrisodyologlardernegi@gmail.com

Başkan / Temsilci

Ali Ferdal - Başkan

Sosyal Medya

https://www.facebook.com/Kuzey-K%C4%B1br%C4%B1s-T%C3%BCrk-Odyologlar-Derne%C4%9Fi-109257278492287

İletişim Kişisi

a.ferdal12@gmail.com

İletişim Kişisi Telefon

05338316654

Hayır Kurumu

Evet

Yardım Toplayabiliyor mu?

Hayır